Projektin kuvaus

Digi- ja väestötietovirasto järjesti elämäntapahtumien digitalisoinnin valmistelun tueksi neljä keskustelutilaisuutta ja neljä työpajaa tammikuussa 2023. Tilaisuudet tukivat valtiovarainministeriön valmistelua Suomen digitaalisen kompassin tavoitteiden toteuttamista.

Tilaisuuksiin kutsuttiin laajalti eri sektorien edustajia ja ne olivat avoimia kaikille palvelukokonaisuuksien kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille ja asiantuntijoille.

Osallistujilta kerättiin näkökulmia muun muassa seuraaviin aiheisiin:

  • Mitä elämän- ja liiketoimintatapahtumat ovat?​
  • Miksi tiettyjä teemoja tulisi valita kehitettäväksi?​
  • Miten tapahtumiin liittyviä palvelukokonaisuuksia kannattaisi kehittää?​

Materiaalit

Kooste elämän- ja liiketoimintatapahtumien keskustelujen ja työpajojen tuloksista helmikuussa 2023 (pdf)

Avoin koosteen kommentointi Miro-työkalussa

Esitysmateriaali Elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistäminen -infotilaisuudessa 16.2.2023 (pdf)

Blogikirjoitus

Merkittävät elämäntapahtumat ohjaavat julkisten palvelujen digitalisaatiota (6.3.2023)

Yhteystiedot

Karoliina Liimatainen
palvelumuotoilun erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto
karoliina.liimatainen@dvv.fi

Lisätietoja https://vm.fi/elamantapahtumalahtoinen-digitalisaatio

  • No labels