Projektin kuvaus

Työskentelyn tavoitteena oli muodostaa kuntien ehdotukset tulevalle hallituskaudelle sekä ymmärrys millaiseen yhteiseen kehittämiseen kunkin tahon on mahdollista sitoutua. Työ pohjautui viiden kunnan (Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Oulu, Tampere, Turku) ja Kuntaliiton VM:lle ehdottamiin kehitettäviin elämäntapahtumiin tammikuussa 2023. DVV fasilitoi ja ohjasi työskentelyä VM:n toimeksiantamana. Työ jatkoi syksyllä 2022 aloitettua kuntien digitiekarttatyötä, jossa Digikompassin tavoitteita julkisten palvelujen osalta tarkasteltiin kuntien näkökulmista.

Materiaalit ja lisätiedot

Avoin kooste ehdotuksista ja kommentointi Miro-työkalussa 

Mirossa julkaistu materiaali (pdf) Kunnat yhteiskehittämässä elämäntapahtumia Miro-versio.pdf 

Mirossa julkaistu materiaali (pptx) Kunnat yhteiskehittämässä elämäntapahtumia Miro-versio.pptx

Elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio -infotilaisuus 7.6.2023 (pdf) Kunnat yhteiskehittämässä elämäntapahtumia Infotilaisuus 07062023.pdf

Elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio -sivusto https://vm.fi/elamantapahtumalahtoinen-digitalisaatio

Yhteystiedot

Digi- ja väestötietovirasto

Annette Hotari, annette.hotari@dvv.fi, johtava asiantuntija

Terhi Korhonen, terhi.korhonen@dvv.fi, palvelumuotoilun erityisasiantuntija, 

Karoliina Liimatainen, karoliina.liimatainen@dvv.fi, palvelumuotoilun erityisasiantuntija

valtiovarainministeriö, Niko Ruostetsaari, niko.ruostetsaari@gov.fi 

Kuntaliitto, Heli Hänninen, heli.hanninen@kuntaliitto.fi
Espoo 
Helsinki 
Hämeenlinna 
Oulu 
Tampere 
Turku  • No labels