Tämä työtila on perustettu digitaalisten asiointipalvelujen laatua edistävien työkalujen yhteistä suunnittelua ja kehittämistä varten. Tätä työtä ovat edistämässä Digi- ja väestötietovirasto ja Valtiovarainministeriön perustama Digitaalisten asiointipalveluiden laatu -työskentelyryhmä (https://vm.fi/digipalveluiden-laatu). DVV:ssä on jatkettu laatutyöryhmän loppuraportin pohjalta työtä syksystä 2019 lähtien ja tässä työtilassa esitellään työn suunnitelmat ja tulokset. Tarkoitus on Digitaalisten asiointipalveluiden laatu -työskentelyryhmän loppuraportissa mainittujen asioiden jatkotyöstäminen ja tarkempi konseptointi.

Työ sisältää konseptin suunnittelua seuraaville asioille:

1. Asiakkaan palvelukokemuskysely

2. Asiointipalvelujen itsearviointi

3. Palveluiden käyttöasteen mittaus

Neljäntenä osa-alueena on tunnistettu mitattavien tietojen esittäminen, ns. dashboardilla. 

Kokonaiskonseptin kuvaus ppt-esityksenä.

AjankohtaistaYhteyshenkilö

6.10.2021

Laatutyökalujen demo, tallenne: Laatutyökalujen esittely -tilaisuus-20211006_100136-Kokouksen tallenne.mp4 (21 min)

sanna.hakulinen@dvv.fi

20.5.2021

Itsearviointityökalun väittämien parannettu ja selkeytetty versio löytyy Itsearvioinnin uudistetut väittämät sivulta. 

sanna.hakulinen@dvv.fi
sanna.hakulinen@dvv.fi

9.12.2020

Itsearviointityökalun määrittelytyöpajan tulokset löytyvät alasivulta: 2. Asiointipalvelujen itsearviointi

satu.heikuksela@tietoevry.com

2.9.2020

Käyttöasteen mittaaminen työpajan tulokset löytyvät alasivulta: 3. Palveluiden käyttöasteen mittaus

satu.heikuksela@tietoevry.com

17.8.2020

Asiointipalvelujen laatu -kokonaisuuteen liittyvä virtuaalinen työpaja, aiheena Käyttöasteen mittaaminen, järjestetään 26.8. klo 9-11. Tarkoituksena on selvittää ja käydä läpi mm. sitä, minkälaisin tavoin eri organisaatioissa mitataan palveluiden käyttöastetta ja minkälaisia ajatuksia käyttöasteen mittaaminen herättää.

satu.heikuksela@tietoevry.com

henriikka.eloluoto@dvv.fi

10.6.2020

Asiointipalvelujen laatu -konseptin kuvaus tehty pdf -muotoon.

Asiointipalvelujen laatu -konsepti.pdf

satu.heikuksela@tietoevry.com

henriikka.eloluoto@dvv.fi

8.6.2020

Käyttöasteen mittaamisen konkretisointi ja esiselvittely. Kysyimme Turun kaupungin edustajilta miten heillä tällä hetkellä kerätään käyttöastetietoja ja siitä lyhyt tiivistelmä löytyy osiosta Käyttöasteen mittaaminen


28.5.2020 

Hankkeen käynnistäminen on työn alla DVV:ssä ja sitä varten olemme koonneet Itsearviointityökalun ja asiakaspalautekyselytyökalun tarpeet ja vaatimukset Exceliin, jotta ne on helposti luettavissa listamuodossa. Nämä Excelit on lisätty tämän työtilan Itsearviointityökalun ja asiakaspalautekyselytyökalun alasivuille. 

satu.heikuksela@tietoevry.com
24.3.2020
Olemme perustaneet DVV:n Suomidigikehittäjät-verkkoyhteisöön osion, jossa voimme jatkaa keskustelua työpajateemojen ympärillä. Saatte kaikki sähköpostiinne linkin, josta pääsette suoraan yhteisöön (ei vaadi eriilistä kirjautumista). LIsätietoja löytyy täältä: Työpajojen jatkokeskustelut verkkoyhteisössä.
jaana.wikstrom@digitalistgroup.com

12.2.2020
Tämän työtilan rakenne ja materiaalien lisäys on työn alla, joten materiaalia tullaan lisäämään helmikuun aikana sekä jatkossa uusien työpajojen osalta. Viimeisimmät työpajamateriaalit löydät aiheen 1. Asiakkaan palvelukokemuskysely alta.

Mm. alustavien käyttöliittymämalleja ja muuta tutkimusmateriaalia voi käydä katsomassa Miro-työkalun taululta linkin kautta, joka ei vaadi kirjautumista: https://miro.com/app/board/o9J_kwkGuu0=/

mari.kervinen@dvv.fi  • No labels