Kun käytettävissä oleva aineisto on kerätty yhteen paikkaan, yleensä toteutetaan datan muuttujakohtainen analyysi. Tämän avulla muodostetaan kokonaiskuva aineistosta. Usein lasketaan esimerkiksi numeeristen muuttujien keskiarvot ja hajonta, tai pyritään tunnistamaan ilmeiset mittausvirheet. Tavoitteena on tunnistaa ilmeiset puutteet tiedon keruussa ja yhdistämisessä, ja välttää sellaisten siirtyminen mallinnukseen.