Tekoälyllä tarkoitetaan tietojärjestelmiä tai laitteita, jotka osaavat toteuttaa älykkäänä pidettäviä toimintoja. Tällaisia älykkäitä toimintoja ovat esimerkiksi puheentunnistus, kuvantunnistus, erilaiset suositteluratkaisut tai automaattisen päätöksenteon järjestelmät. Yhä useammin tekoälyjärjestelmien toteuttamat älykkäät toiminnot toteutetaan koneoppimisen avulla: älykäs toiminta opitaan datasta.

Turvallinen kehittäminen edellyttää, että hyödynnettävän datan käsittely on turvallista ja lainmukaista. Tekoälyjärjestelmien toteutuksessa on varmistettava kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen. Tekoälyä hyödyntävät tekniset laitteet eivät saa aiheuttaa fyysistä tai henkistä uhkaa terveydelle tai hyvinvoinnille. Datan ja tekoälyn käytöllä voi olla myös hitaasti kehittyviä pitkän aikavälin vaikutuksia, joita on tarpeellista pohtia ennakoivasti (1).

Tämä opas on tarkoitettu kaikille tekoälystä kiinnostuneille, mutta erityisesti tekoälyhankkeiden vastuuhenkilöille, toteuttajille ja hankinnoista vastaaville. Oppaan tarkoitus on tuoda kattavasti esiin tekoälyjärjestelmien toteutukseen liittyviä haasteita, jotka voivat vaarantaa kansalaisten tai käyttäjien turvallisuuden tai perusoikeudet. Toiveena on, että tekoälyhankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan etukäteen kaikki tarpeelliset turvallisuutta edellyttävät näkökulmat.