Turvallisen tekoälyjärjestelmän toteuttaminen edellyttää useiden eri näkökulmien huomioimisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Alla olevassa taulukossa on esitetty tärkeimmät turvallisen järjestelmän vaatimukset sekä ohjeita turvallisuuden lisäämiseksi.


Taulukko 1: Vaatimukset turvalliselle tekoälyjärjestelmälle

Vaatimus

Ohjeita

Järjestelmä huomioi tietoturvan ja tietosuojan

Varmista, että luottamus, eheys, saatavuus -periaatteet toteutuvat.

 

Dataan on pääsy vain oikeilla henkilöillä.

 

Tiedon keruussa ja tallentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä, erityisesti tietosuoja-asetusta.

Järjestelmä toteuttaa kansalaisten perusoikeudet

Älykkäät järjestelmät ja laitteet kohtelevat kaikkia kansalaisia lainmukaisesti, kenenkään oikeuksia vaarantamatta.

 

Hankeen valmisteluissa on perehdyttävä datan ja tekoälyn hyödyntämisen kannalta relevanttiin lainsäädäntöön.

Järjestelmä on turvallinen käyttäjille ja sen vaikutuspiirissä oleville

Älykkäät järjestelmät ja laitteet eivät aiheuta ihmisille vaaraa tai riskejä. Tämä koskee erityisesti kriittistä infrastruktuuria esim. liikenne.

 

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan toiminnan laadunvarmistuksen prosessit.

Ratkaisu on pitkällä aikavälillä eettisesti kestävä

Hankkeessa varmistetaan eettisten periaatteiden huomiointi kaikissa vaiheissa.

 

Älykkäiden järjestelmien toteutuksessa huomioidaan myös pitkän aikavälin vaikutukset yhteiskuntaan, ja tavoitellaan positiivisia hyötyjä.


Lisätietoja tietoturvasta ja tietosuojasta löytyy turvallisen sovelluskehityksen käsikirjasta (2), Virta-arkkitehtuurista (3), sekä EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (4).

Lisätietoa tekoälyyn liittyvästä lainsäädännöstä löytyy EU:n ehdotuksesta tekoälyasetukseksi (5). Lisätietoa eettisen tekoälyn toteuttamiseen löytyy EU:n luotettavan tekoälyn eettisistä ohjeista (6).