Tuotantoon viennin tietovirtakaavio esittää kokonaiskkuvan tuotantoon viennissä käytettävistä järjestelmistä ja niiden välisistä tietovirroista. Näitä järjestelmiä ovat mm. kehittäjien työasemat, versionhallinta, integraatiopalvelimet sekä salaisuuksien hallinnassa käytettävät palvelut.

Kuvassa kolme on esimerkkikaavio kuvitteellisen kirjastojärjestelmän tuotantoonviennistä.
Kuva 3. Tuotantoon viennin tietovirtakaavio