Komponentit ovat ohjelmiston peruskomponentteja. Ne ovat itsenäisiä yksiköitä, jotka tarjoavat palveluita muille komponenteille hyvin määritellyn rajapinnan kautta. Periaatteessa komponenttien tulisi olla uudelleenkäytettäviä ja ne pitäisi olla korvattavasissa toisella komponentilla.

Komponenttitasolla määritellään ja kuvataan komponenttien rajapinnat, tietomallit ja -sisällöt, algoritmit sekä kommunikointimetodit ja tietovirrat.

Henkilötietoja sisältävät tietovirrat pitää eritellä tavallisista tietovirroista. Myös komponenttien väliset luottamusalueet pitää myös kuvata.


Esimerkki 1: Komponenttitason kuva järjestelmästä

Minimissään komponenttitason kuvauksen tulee olla ylätason kuvaus järjestelmän komponenteista ja niiden keskeisistä rajapinnoista, kuten kuvan 2a esimerkkikaaviossa. Kaaviossa on käytetty UML-notaatiota.

Kuva 2a Komponenttitason kuva kuvitteellisesta järjestelmästä. Erillisiä henkilötietovirtoja ja komponenttien luottamusalueita ei ole tässä esimerkissä ole kuvattuna.
Esimerkki 2: Viestisekvenssikaavio

Komponenttien välinen välinen viestiliikenne rajapintojen yli, varsinkin monimutkaisemmissa tapauksissa, voidaan kuvata viestisekvenssikaaviolla (Message Sequence Chart), kuten kuvassa 2b.Kuva 2b Komponenttitason viestisekvenssikaavio kuvitteellisessa kirjastojärjestelmästä. Uuden nimikkeen lisäys tietokantaan


Järjestelmän rakenne voidaan tarvittaessa kuvata vieläkin tarkemmalla tasolla. Komponentit voidaan avata jopa yksittäisen käyttöjärjestelmäprosessin tasolle. Nain yksityiskohtaine kuvaus voi olla tarpeen erityisesti silloin, jos henkilötietovirrat ja niiden käsittely ja tallennus ulottuvat aina käyttöjärjestelmäprosessin tasolle.