Kontekstitason kuva on ylätason yleiskuva järjestelmästä. Se esittää tietovirrat järjestelmän ja ulkopuolisten liityntöjen välillä, käyttäjät mukaan lukien. Henkilötietovirrat pitää näkyä eriteltyinä.

Kontekstitason yhteydessä määritellään keskeisimmät käyttötapaukset lyhyesti. Käyttötapauksissa mainittujen järjestelmien ja liityntöjen pitää olla kuvattuna kaavioon.


Esimerkki 1: Kontekstitason kuva

Kuvassa 1a on esitetty esimerkkikaavio kuvitteellisesta järjestelmästä kontekstitasolla. Keskeisimmät  käyttötapaukset  esimerkissä ovat:

  1. Kansalainen tekee hakemuksen sähköisen asiointiliittymän kautta.
  2. Kansalainen täydentää hakemusta sähköisen asiointiliittymän kautta
  3. Kansalainen seuraa asian etenemistä sähköisen asiointiliittymän kautta
  4. Virkamies avaa asian.
  5. Virkamies ratkaisee asian
  6. Järjestelmä X hakee järjestelmästä Y tarvittavat lisätiedot asiaan liittyen
  7. Järjestelmä X lähettää lokia keskitettyyn lokienhallintajärjestelmään 
Kuva 1a: Kontekstitason kuva kuvitteellisesta järjestelmästäEsimerkki 2: Kontekstitason kuva, jossa on käyttötapaukset mukana

Käyttötapaukset voidaan myös sisällyttää kaavioon, kuten kuvassa 1b on tehty. Tämä tapa edellyttää jokaiselle keskeiselle käyttötapaukselle omaa kaaviota. Esimerkkikaavion esitystapana on käytetty DeMarco-notaatiota.Kuva 1b. Kontekstitason kuva käyttötapauksista "Kansalainen tekee hakemuksen sähköisen asiointiliittymän kautta" ja "Järjestelmä X lähtettää lokia keskitettyyn lokienhallintajärjestelmään"