22.2.2021 DVV ottaa Atlassian-palveluissa (Confluence, Jira, Bitbucket, Crowd) käyttöön kaksivaiheisen kirjautumisen. Lue muutoksesta ja kirjautumisohjeet täältä.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä testiaineistopalvelu on?

Testiaineistopalveluun muodostetaan yhteneväinen ja turvallinen testiaineisto digitaalisten palveluiden kehittämisen tueksi. Testiaineisto sisältää testihenkilöitä, rakennuksia, kiinteistöjä, yhteisöitä ja yrityksiä. Tavoitteena oli luoda testiaineisto, joka vastaa keskisuuren kaupungin monimuotoista väestöä, yritystoimintaa ja tiloja.

Asiakkaille tuotettuja testiaineistoja voidaan lisätä Aineistokatalogiin (testiaineisto.fi), jolloin myös muut asiakkaat ja organisaatiot voivat hyödyntää niitä omissa kehittämisprojekteissaan.  Samaa tarvetta palvelevaa aineistoa ei siis tarvitse tuottaa uudelleen.

Palvelun kehittämiseen ovat osallistuneet Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Maanmittauslaitos, Verohallinto, Gofore sekä Cybercom.


Aineistoa tuottavien organisaatioiden yhteystietoja:

MML: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

PRH: tietopalvelut@prh.fi 

DVV: Puhelimitse 0295 53 5115 (ma-pe klo 10-15)
         Sähköpostitse organisaatiopalvelut@dvv.fi

Turvallinen testiaineisto on jo virastojen testiympäristöissä rajapintojen takana odottamassa

Testiaineistopalvelun ydinajatus on, että yhteentoimiva turvallinen testiaineisto on luotu tuottajien omiin asiakastestiympäristöihin. Testiaineistopalvelun alkaessa tämä tarkoittaa

 • Testihenkilöt ovat Koulutus_VTJ  asiakastestiympäristössä, Digi- ja väestötietovirasto
 • Testiyritykset ovat XROARD-YTJ ja QA Virre asiakastestiympäristöissä, Patentti- ja rekisterihallitus
 • Testikiinteistöt ovat KTJ koekäyttötestiympäristössä, Maanmittauslaitos)

Kun testiaineisto on valmiina jo oikeissa testiympäristöissä, voivat kehityshankkeet hyödyntää aitoja testiympäristöjä niiden todellisten rajapintojen kautta, saatuaan Tietojen käyttöluvan hakemisen yhteydessä oikeuden käyttää testiympäristörajapintoja. 

 • VTJ-Kysely rajapinta (DVV/VTJ)
 • xroadtj-services rajapinnat (PRH/YTJ)
  • GetCompany
  • GetCompanyStatus
  • GetUpdatedCompanies
  • GetCompanyTaxDebt
  • GetCompanies
  • SearchCompany
  • GetCompanyAuthorizationData
 • QA Virre rajapinnat (PRH/Kaupparekisteri)
  • Companies
  • CompanyBasicInfo
  • CompanyExtendedInfo
  • CompanyNoticeInfo
  • CompanyRepresentInfo
  • ElectronicEncumbrance
  • FoundationRegisterEntryInfo
  • FoundationRegisterEntryInfoPdf
  • FoundationRegisterRulesInfo
  • HandledNotifications
  • MortgageRegistryQuery
  • MortgageRegistryQueryV2
  • PersonActiveRoleInfo
  • PersonActiveRoleInfoV2
  • PersonRoleInfo
  • RightToRepresent
  • StatuteInfo
  • StatuteInfoV2
  • TradeRegisterEntryInfo
  • TradeRegisterTranslation
 • Kiinteistötietojen kyselyrajapint (MLL/KTJ)
  • PerustiedotKysely
  • LainhuutotiedotKysely
  • RasitustiedotKysely
  • VuokraoikeustiedotKysely
  • OmistustiedotKysely
  • PerustiedotKysely
  • PerustiedotKysely
  • YhteystiedotKysely
  • Koodistot

Lisäksi testiaineistot ovat hyödynnettävissä Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet palveluiden kautta.


Testiaineisto.fi (Aineistokatalogi) on ikkuna turvallisen testiaineiston käyttöön virastojen omien käyttölupaprosessien kautta

Kun viraston tietopalvelu on osana tiedon käyttöluvan hakemista tarjonnut käyttäjälle mahdollisuuden hyödyntää testiaineisto.fi (Aineistokatalogi) voi käyttäjä alkaa etsimään oman hankkeensa / palvelunsa käyttötapausten mukaisia testiaineistoja testiaineisto.fi palvelun kautta.


Testiaineisto.fi - kurkistus julkisen sektorin turvalliseen testiaineistoon

Alla muutama koulutusvideo esimerkkinä.

Testiaineistopaketin haku, kaikki testihenkilöt hetkessä käyttöön

Testiaineisto.fi - Hae kaikki testihenkilöt.mp4

Testiaineistopaketin haku, kaikki asunto-osakeyhtiöt joissa on isännöitsijä

Testiaineisto.fi - Hae asunto-osakeyhtiöt joissa on isännöitsijä.mp4

Turvakiellon alaisen testihenkilön etsintä

Testiaineisto.fi - Etsi turvakiellon alainen testihenkilö.mp4

Etsi osakeyhtiö jossa eri rooleissa testihenkilöitä

Testiaineisto.fi - Etsi osakeyhtiö jossa eri rooleissa testihenkilöitä.mp4

Etsi testiyritys jossa on toimitusjohtaja, joka antaa esim yrityksen työntekijälle valtuuden Suomi.fi-valtuudet palvelussa

Testiaineisto.fi - toimitusjohtaja joka antaa valtuuden.mp4

Kenelle Testiaineistopalvelu on tarkoitettu?

Testiaineistopalvelun tavoitteena on palvella laajasti digitaalisia asiointipalveluita kehittäviä tahoja – niin julkishallinnon kuin yksityissektorin toimijoita.

Hankkeen ensivaiheessa on tunnistettu kaksi keskeistä ryhmää, joiden työtä palvelulla sujuvoitetaan:

 • Tiedon tuottaja, joka luo testiaineistoja testiympäristöön
 • Tiedonkäyttäjä, joka hakee testiaineistoja palvelunsa tai kehityshankkeen yhteentoimivuuden ja integraatioiden testaamiseen.

Digitaalisten palveluiden kehittäjien työ helpottuu, kun he saavat yhteneväisen ja tietoturvallisen testiaineiston nopeasti yhdestä paikasta. Testiaineistopalvelu mahdollistaa asiointiprosessien testaamisen alusta loppuun hyödyntäen perusrekistereiden testidataa.  Miten Testiaineistopalvelu muuttaa toimintaa?

Testiaineistopalvelu vähentää jatkossa tarvetta ylläpitää ja luoda omaa yhteneväistä testiaineistoa ja nopeuttaa testiaineiston saamista myös organisaatioiden sisällä. Aineistokatalogissa voidaan julkaista valmiita testiaineistoja, joita muutkin palveluiden kehittäjät voivat hyödyntää omissa projekteissaan.

Testiaineistojen tuottajien työnkuvaa Testiaineistopalvelu muuttaa verkostomaisemmaksi. Verkostotoiminnan avulla varmistetaan eri toimijoiden tuottaman yhteentoimivan testiaineiston olemassaolo ja sen jatkuva kehittäminen. Tiedon tuottajien verkostotyön tueksi on luotu yhteisiä toimintamalleja sekä työkaluja kuten Aineistokatalogi ja Työwiki. 

Hankkeessa on pyritty ratkaisemaan nykyisiä testiaineiston tuottamisen pullonkauloja kuten yhteisen ymmärryksen luomiseen asiakkaan tietotarpeesta.

 • Tavoitetilaa ei saavuteta hetkessä, vaan verkostomainen toiminta kehittyy asteittain. Alussa palvelu vaatii työtä ja uuden opettelua, mutta ajan kanssa työ tulee helpottumaan, kertoo tuoteomistaja Outi Lindqvist Digi- ja väestötietovirastosta.

Outi pitää tärkeänä sitä, että verkostotyöhön osallistuvissa organisaatioissa opittaisiin ymmärtämään, miten tietoa organisaatioissa tuotetuista testiaineistoja voitaisiin jakaa muille verkostoon kuuluville. Ja samalla oivallettaisiin yhteisen, laadukkaan testiaineiston arvo ja hyöty kaikille tahoille, myös aineistojen tuottajille.

Palvelun kehittämiseen ovat osallistuneet Digi- ja väestötietovirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Maanmittauslaitos, Verohallinto, Gofore sekä Cybercom.

Testiaineistopalvelu tiedonkäyttäjän näkökulmasta

Testiaineiston hankkiminen ennen


Testiaineiston hankkiminen jatkossa • No labels