Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodisto voidaan tietyissä tapauksissa poistaa työkalusta kokonaan. Tämä tapahtuu koodiston tietokortista toimintovalikosta:


Koodiston tilan asettaminen voimassa olevaksi estää aina sen poiston; sen jälkeen koodisto voidaan asettaa vain tilaan Korvattu, Poistettu käytöstä tai Virheellinen.

Koodiston poisto on estetty myös seuraavissa tapauksissa:

  • koodisto on linkitettynä jonkin toisen koodiston laajennukseen tai laajennuksen jäseneen
  • koodisto on linkitettynä jonkin toisen koodiston koodiin

Huom! Koodiston poisto poistaa sen työkalusta pysyvästi eikä sitä voida enää palauttaa.

  • No labels