3.1 Aloitus ja sisällön valitseminen

Kommentointikierroksen tekeminen lähtee liikkeelle napsauttamalla painiketta ”Luo uusi kommentointikierros” etusivun oikeassa ylänurkassa. Painike näkyy niille käyttäjille, joilla on jonkin organisaation pääkäyttäjäoikeudet:


Ensimmäiseksi valitaan kierroksen sisällön lähde eli työkalu ja sieltä esim. sanasto tai koodisto. Hakutuloksia voi rajata myös hakusanalla ja sisällön tilalla:

Haluttu sisältö valitaan napsauttamalla sen nimeä. Huom! Yhdelle kierrokselle voi valita sisältöä vain yhdestä koodistosta, sanastosta tai tietomallista.


3.2 Tietojen täyttäminen

Kommentointikierroksen tietokortti sisältää seuraavat kentät:



a. Kierroksen nimi (pakollinen)

b. Työkalu, jonka tietosisältöjä kierros koskee

c. Kierroksen aukioloaika

d. Kuvaus (pakollinen)

e. Lähde (pakollinen): Se sanasto, koodisto tai tietomalli, josta kommentoitavat tietosisällöt valitaan. Näitä voi olla vain yksi kerrallaan ja se valitaan kierrosta luotaessa. Sitä ei voi jälkikäteen vaihtaa.

f. Lähteen URI

g. Organisaatio(t) (pakollinen): Organisaatioon kuuluvat käyttäjät pääsevät kommentoimaan ko. kierrokselle. Käyttäjällä voi olla mitkä tahansa oikeudet ko. organisaatioon

h. Vain valitut kohteet: Kierroksen ylläpitäjä valitsee kommentoitavat tietosisällöt. Jos valinta on päällä, tietosisällöt tulee valita ennen kierroksen käynnistämistä eikä niitä voi lisätä kierroksen kuluessa

i. Salli uudet ehdotukset: Kierrokselle osallistuvat käyttäjät voivat ehdottaa uusia tietosisältöjä, jotka liitetään automaattisesti kommentointikierroksen osaksi

Kun kierroksen tiedot on määritetty, se tallennetaan oikeasta yläreunasta. Tallentamisen jälkeen kierrokselle voi lisätä varsinaiset kommentoitavana olevat tietosisällöt.


3.3 Tietosisältöjen valitseminen

3.3.1 Tietosisältöjen lisääminen kierrokselle

Kierrokselle valitaan kommentoitavat tietosisällöt siitä työkalusta, joka on valittu kierrokselle (sanasto, koodisto tai tietomalli). Lisääminen aloitetaan napsauttamalla yläreunasta ”Muokkaa”-painiketta.

Tämän jälkeen näkymän alareunaan tulee painike ”Lisää uusi tietosisältö”, josta lisääminen aloitetaan. Tietosisällöt listautuvat näkymään. Listaa voi rajata hakutermillä ja/tai tietosisällön tilalla. Sisältö valitaan napsauttamalla sen nimeä, jolloin sisältö siirtyy näkymän yläreunaan valittujen listalle. Kun kaikki halutut sisällöt on valittu, napsautetaan lopuksi alareunan painikkeesta "Valitse", jolloin kaikki valitut sisällöt lisätään kierrokselle.

"Luo uusi ehdotus" -painike avaa näkymän, jossa kierroksen ylläpitäjä voi lisätä kierrokselle sisällön, jota ei ole kierrokselle valitussa sanastossa, koodistossa tai tietomallissa. Jos ylläpitäjä on jo valinnut listasta sisältöjä, painikkeen teksti on "Luo uusi ehdotus ja lisää valitut tietosisällöt", jolloin valitut sisällöt lisätään kierrokselle ja käyttäjä pääsee syöttämään kokonaan uuden tietosisällön.

Tietosisällölle määritellään tila, johon se ehdotetaan siirrettäväksi sekä ylläpitäjän kommentit/ohjeistus kommentoijille. Ylläpitäjän kommentti ei ole pakollinen. Rivin voi poistaa ”Toiminnot” -sarakkeen roskiksen kuvasta.


Ylläpitäjä voi myös lisätä kierrokselle kokonaan uusia sisältöjä ehdotukseksi. Tämä tapahtuu napsauttamalla ”Lisää uusi tietosisältö” -painiketta ja valitsemalla tämän jälkeen alareunasta ”Luo uusi ehdotus”. Ehdotusta varten tulee omat kenttänsä, jotka täytetään.


Huom! Uuden ehdotuksen tilaksi tulee automaattisesti ehdotus eikä sitä voi muuttaa.

Kun kaikki halutut tietosisällöt on lisätty kierrokselle, se tallennetaan yläreunan tallennuspainikkeesta.

3.4 Kutsujen lähettäminen alustan ulkopuolisille henkilöille

Kommentointikierrokselle on mahdollista kutsua myös henkilöitä, joilla ei ole tunnuksia Yhteentoimivuusalustalle. Kutsujen lähettäminen aloitetaan kierroksen "Tiedot"-välilehdeltä "Lisää käyttäjä"-painikkeesta. Huom! Painike tulee näkyviin, kun kierroksen tiedot on kerran tallennettu:


Tämän jälkeen avautuu näkymä, johon henkilöistä täytetään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite:


Kutsut lähtevät, kun kommentointikierros käynnistyy ajastettuna tai käsin. Sähköpostikutsussa on henkilökohtainen linkki kierrokselle, jonka kautta kutsuttu pääsee osallistumaan omalla nimellään kierrokselle ilman tunnuksia. Linkki on voimassa 6 kk.

  • No labels