Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koodistosta voi luoda uuden version. Tällöin vanha versio jää ohjelmistoon sellaisenaan, mutta uuteen versioon voidaan tehdä haluttuja muutoksia: esim. poistaa tai lisätä koodeja, muuttaa voimassaoloaikaa tai vaikkapa linkkejä. Kumulatiivisen koodiston versiointi on rajoitetumpaa, katso 9. Kumulatiivinen koodisto.


Kun uusi versio asetetaan voimassa olevaksi, muuttuu edellinen versio automaattisesti tilaan ”Korvattu”.


  • No labels