Tällä sivulla on Yhteentoimivuusalustan ylätason tiekartta vuosille 2022-23. Tarkempia kuvauksia tehtävistä kuvan alapuolella.

Vuoden 2024 tiekartta on hyvin karkealla tasolla ja tarkentuu myöhemmin. 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli teknisistä syistä tai asiakastarpeiden vuoksi joudumme muuttamaan tehtävien järjestystä.

Sep2022OctNovDecJan2023FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan2024FebMarAprMayJunQ4Q1Q2Q3Q4Q2Q1
Yhteiset
Sanastot
Tietomallit
Koodistot
Kommentit

Käyttöönottoprosessin kuvaus

Versioinnin ja tilojen yhtenäistäminen

Ali- ja emo-organisaation kytkentä

API-hallinnoinnin kehittäminen

Sanaston excel-exporttien ja importtien kehitys

Peruskäyttäjän näkymä ja saavutettavuus

Ruotsin- ja engl. käyttöliittymät

Käyttäjäanalytiikka/Sanastot

Muokkaajan näkymä sanastoasiantuntijalle

Massamuutos tilatietoihin (sanasto/käsite/termi)

Sanastot betan julkaisu

Visualisoinnin uudistaminen

Rajapintojen kehittäminen

Export/import-toiminnot

Mallintajien näkymä

Katselunäkymä

Graafikannan kehitystyöt

Käyttäjäanalytiikka

Käytettävyysparannukset

Rajapinnat (API)

Saavutettavuusmuutokset

Ulkoisen koodiston linkitys

Koodistojen välisen linkityksen käyttöliittymä

Käytettävyysparannukset

Saavutettavuusmuutokset

Yhteiset

API-hallinnoinnin kehittäminen

 • Parannetaan rajapinnoissa käytettävien tokeneiden hallintaa, mikä helpottaa rajapintojen hyödyntämistä.
 • Suurien tietomäärien tuominen on helpompaa ja tiedot ovat varmemmin ajan tasalla, jos ne voidaan julkaista lähtöjärjestelmistään automaattisesti.

Sanastot

Sanastot betan julkaisu

 • Sanastojen uuden version julkaisu betana nykyisen version rinnalle. Mukana mm. sanastojen tuonti ja muokkaus Excelillä, versiointi sekä uusi, saavutettava käyttöliittymä.
 • Jo Excel-muodossa olevien sanastojen tuominen Sanastot-työkaluun nopeuttaa uusien sanastojen julkaisemista.
 • Työkalusta ladattavan ja muokattavan Excelin avulla sanastoihin voidaan tehdä kerralla suuriakin muutoksia, mikä helpottaa sisältöjen ylläpitoa.  

Tietomallit

Visualisoinnin uudistaminen

 • Osa käyttäjien tekemistä käytettävyystoiveista liittyy visualisointiin. Tietomallin visualisoinnista halutaan nähdä luokkien välisiä hierarkioita eli ylä- ja alaluokkien välisiä suhteita. Toisaalta halutaan mahdolliseksi piilottaa jossain tilanteissa vähemmän tärkeitä tietoja, kuten piilottaa visualisoinnissa luokkien attribuutit, jolloin tietomalli on eräänlainen käsitteellinen tietomalli. 
 • Tällaisten muutosten avulla käyttäjät saavat nykyistä enemmän tietoa tietomallista ja toisaalta voivat piilottaa tietoja, joita eivät tarvitse. Näin käyttäjät voivat muokata tietomallin esitystapaa kulloisenkin tarpeensa mukaan.

Katselunäkymä

 • Uudistetaan ja yksinkertaistetaan tavallisen käyttäjän käyttöliittymää ja tehdään se yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa. 
 • Työkalun käyttäjä löytää haluamansa tiedot ja toiminnot nopeammin, kun ne löytyvät helposti.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja, jotka on alun alkaenkin tehty saavutettaviksi.
 • Design System -komponenteilla käyttöliittymän ylläpito on nopeampaa, yhdenmukaisempaa ja saavutettavampaa kuin jos käyttöliittymä tehtäisiin alusta alkaen räätälöidysti.

Mallintajien näkymä

 • Suunnitellaan mallintajien toimintoja palvelumuotoilun keinoin käyttäjien kanssa. Hyödynnetään myös aiempien käytettävyystestausten tuloksia. 
 • Näin uudet mallintamistoiminnot vastaavat käyttäjien tarpeita. 

Graafikannan kehitystyöt

 • Optimoidaan ja tarvittaessa uudistetaan backend-toteutusta, mm. suorituskyvyn parantamiseksi.
 • Työkalun pitää toimia sujuvasti, vaikka sillä on yhä suurempi määrä sisältöjä ja enemmän käyttäjiä. Optimoinnin avulla pidetään huolta, että käyttäjien käyttökokemus ei huonone, vaikka volyymit kasvavat.

Rajapintojen kehittäminen

 • Päivitetään tietojen sisääntuonnin ja ulosviennin rajapintoja uusien tarpeiden mukaisiksi. 
 • Suurien tietomäärien tuominen on helpompaa ja tiedot ovat varmemmin ajan tasalla, jos ne voidaan julkaista lähtöjärjestelmistään automaattisesti.

Export/import-toiminnot

 • Tietojen tuominen Tietomallit-työkaluun muuten kuin käyttöliittymän kautta. Muissa Yhteentoimivuusalustan työkaluissa on jo vastaava toiminto. Lisätään sellainen myös tietomalleihin.
 • Usein tietomalleja on jo kuvattu muillakin työkaluilla, joista on mahdollista saada tietoja ulos esimerkiksi XML- tai JSON-muodossa. Suurien tietomäärien tuominen on helpompaa, jos ne voidaan tuoda ja julkaista työkalussa mahdollisimman helposti. 
 • Suurien tietomäärien tuominen on helpompaa ja tiedot ovat varmemmin ajan tasalla, jos ne voidaan tuottaa lähtöjärjestelmistään mahdollisimman automaattisesti.

Käyttäjäanalytiikka

 • Lisätään käyttöliittymän sivuille analytiikan tarvitsemat tiedot.
 • Näin nähdään, mitä tietoja ja toimintoja asiakkaat eniten käyttävät, ja osataan kohdistaa kehittäminen näihin käytetyimpiin toimintoihin. 

Koodistot

Rajapinnat (API)

 • Päivitetään tietojen sisääntuonnin rajapintoja uusien tarpeiden mukaisiksi. 
 • Suurien tietomäärien tuominen on helpompaa ja tiedot ovat varmemmin ajan tasalla, jos ne voidaan julkaista lähtöjärjestelmistään automaattisesti.

Koodistojen välisen linkityksen käyttöliittymä

 • Yksinkertaistetaan koodiston koodien välisten linkitysten tekemistä. Linkitysten avulla koodistoja voidaan hyödyntää monipuolisemmin. 
 • Linkityksiä on jo nyt mahdollista tehdä Excel-tiedostojen kautta ja jossain määrin myös käyttöliittymässä. Mitä suurempia linkitettävät koodistot ovat, sitä vaikeampaa ja virhealttiimpaa linkitysten tekeminen on. Linkityksiä tehtäisiin enemmän ja riski virheiden tekemiseen pienempi, mikäli siihen tarkoitukseen olisi tarjolla yksinkertainen käyttöliittymä. 
 • Esimerkiksi Kunnat-koodisto ja Hyvinvointialueiden koodisto on linkitetty toisiinsa. 

Saavutettavuusmuutokset

 • Uudistetaan käyttöliittymä yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.
 • Design System -komponenteilla käyttöliittymän ylläpito on nopeampaa, yhdenmukaisempaa ja saavutettavampaa kuin jos käyttöliittymä tehtäisiin alusta alkaen räätälöidysti.

Käytettävyysparannukset

 • Parannetaan työkalun toimintoja käyttäjien palautteen pohjalta.
 • Työkalun käyttäjä löytää haluamansa tiedot ja toiminnot nopeammin, kun ne löytyvät helposti.

Kommentit

Saavutettavuusmuutokset

 • Uudistetaan käyttöliittymä yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.
 • Design System -komponenteilla käyttöliittymän ylläpito on nopeampaa, yhdenmukaisempaa ja saavutettavampaa kuin jos käyttöliittymä tehtäisiin alusta alkaen räätälöidysti.

Käytettävyysparannukset

 • Parannetaan työkalun toimintoja käyttäjien palautteen pohjalta.
 • Työkalun käyttäjä löytää haluamansa tiedot ja toiminnot nopeammin, kun ne löytyvät helposti.


 • No labels