Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä sivulla näkyy Yhteentoimivuusalustan ylätason tiekartta vuodelle 2022. (Katso tarkemmat kuvaukset kuvan alta.) Vuoden 2023 tiekartta on hyvin karkealla tasolla ja tarkentuu myöhemmin. 

...

Roadmap Planner
maplinks
timelinetrue
pagelinks
source%7B%22title%22%3A%22Roadmap%20Planner%22%2C%22timeline%22%3A%7B%22startDate%22%3A%222021-10-04%2000%3A00%3A00%22%2C%22endDate%22%3A%222024-01-31%2000%3A00%3A00%22%2C%22displayOption%22%3A%22MONTH%22%7D%2C%22lanes%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22Yhteiset%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%233b7fc4%22%2C%22bar%22%3A%22%236c9fd3%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222021-12-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22id%22%3A%22900a06ea-7809-416a-ab21-ee96c0a64306%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6nottoprosessin%20kuvaus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.9603960396039604%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222021-12-01%2014%3A43%3A57%22%2C%22id%22%3A%22aac60f37-7973-44d9-af70-47d7e89e7c1c%22%2C%22title%22%3A%22Versioinnin%20ja%20tilojen%20yhten%C3%A4ist%C3%A4minen%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.9405940594059405%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222021-12-08%2001%3A25%3A32%22%2C%22id%22%3A%224428fee7-42ca-4219-96e9-fd6df7429abd%22%2C%22title%22%3A%22Ali-%20ja%20emo-organisaation%20kytkent%C3%A4%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.7722772277227723%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Sanastot%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23f6c342%22%2C%22bar%22%3A%22%23fadb8e%22%2C%22text%22%3A%22%23594300%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%2220217722772277227723%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Sanastot%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23f6c342%22%2C%22bar%22%3A%22%23fadb8e%22%2C%22text%22%3A%22%23594300%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-1201-16%2023%3A02%3A58%22%2C%22id%22%3A%22850e815f02%2005%3A27%3A55%22%2C%22id%22%3A%22850e815f-c60e-4bdb-a6de-3e45acc39b24%22%2C%22title%22%3A%22Sanaston%20excel-exporttien%20ja%20importtien%20kehitys%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.257425742574257%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%2220219207920792079207%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222021-12-14%2004%3A45%3A08%22%2C%22id%22%3A%227eaceb5525%2013%3A18%3A24%22%2C%22id%22%3A%227eaceb55-477f-47ac-a551-52e6a5818101%22%2C%22title%22%3A%22Perusk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4n%20n%C3%A4kym%C3%A4%20ja%20saavutettavuus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A3.089108910891089%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-06-28%2014%3A58%3A13%22%2C%22id%22%3A%22e3461657-a362-45a6-b02d-1d91d5b705bb%22%2C%22title%22%3A%22Ruotsin-%20ja%20engl.%20k%C3%A4ytt%C3%B6liittym%C3%A4t%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0.9306930693069307%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-04-07%2012%3A49%3A54%22%2C%22id%22%3A%2205da44a4-9d07-47a8-a4e3-80d4510ae157%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4analytiikka%2FSanastot%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.5643564356435644%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%2220225643564356435644%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022-03-06%2005%3A13%3A39%22%2C%22id%22%3A%22627b6994-8ca9-4912-92a1-3910086de478%22%2C%22title%22%3A%22Muokkaajan%20n%C3%A4kym%C3%A4%20sanastoasiantuntijalle%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.871287128712871%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-0604-05%2003%3A48%3A07%22%2C%22id%22%3A%2276bcc3c806%2008%3A19%3A00%22%2C%22id%22%3A%2276bcc3c8-551a-475d-b2f3-860e5a2112e6%22%2C%22title%22%3A%22Massamuutos%20tilatietoihin%20(sanasto%2Fk%C3%A4site%2Ftermi)%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A0%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.8415841584158416%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tietomallit%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%238eb021%22%2C%22bar%22%3A%22%23aac459%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%2220228217821782178218%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Tietomallit%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%238eb021%22%2C%22bar%22%3A%22%23aac459%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-0809-14%2004%3A45%3A08%22%2C%22id%22%3A%220d1d26d609%2007%3A36%3A14%22%2C%22id%22%3A%220d1d26d6-9604-4c3d-a4da-b941336c8ca1%22%2C%22title%22%3A%22Visualisoinnin%20uudistaminen%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A3.6732673267326734%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-05-12%2008%3A33%3A16%22%2C%22id%22%3A%2254dead89-02e7-4576-af39-a22015aa1596%22%2C%22title%22%3A%22Perusn%C3%A4kym%C3%A4%20ja%20saavutettavuus%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.1386138613861387%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022603960396039604%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222023-1201-16%2008%3A19%3A00%22%2C%22id%22%3A%221a4ce61b11%2017%3A49%3A18%22%2C%22id%22%3A%221a4ce61b-c480-48b1-af53-4c5275303d17%22%2C%22title%22%3A%22N%C3%A4yt%C3%A4%2Flataa-tietojen%20p%C3%A4ivitys%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.0792079207920793%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-0809-13%2021%3A23%3A10%22%2C%22id%22%3A%22fa8c54a301%2007%3A07%3A43%22%2C%22id%22%3A%22fa8c54a3-8fa7-41e0-84df-4fda3a79a93c%22%2C%22title%22%3A%22Mallintajien%20n%C3%A4kym%C3%A4%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.782178217821782%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222022-11-08%2010%3A13%3A04%22%2C%22id%22%3A%22f42cc3ad-2e4c-43c6-a589-9d4bf7227902%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4analytiikka%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.1287128712871286%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222023-782178217821782%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222023-01-06%2012%3A35%3A38%22%2C%22id%22%3A%22fb5ade5c-08ec-408d-a928-abec14015627%22%2C%22title%22%3A%22Ruotsin%20ja%20engl.%20k%C3%A4ytt%C3%B6liittym%C3%A4t%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222022-05-01%2022%3A05%3A56%22%2C%22id%22%3A%22061d6f37-3d5c-426e-9105-51546358148c%22%2C%22title%22%3A%22Graafikannan%20kehitysty%C3%B6t%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.504950495049505%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222021504950495049505%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222022-1210-11%2010%3A27%3A19%22%2C%22id%22%3A%226897747e02%2012%3A49%3A54%22%2C%22id%22%3A%22f42cc3ad-123c2e4c-4d1643c6-9166a589-f26d291fb8c7%22%2C%22title%22%3A%22Ulkoisen%20koodiston%20linkitys%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A19d4bf7227902%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4analytiikka%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.297029702970297%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%2220231287128712871286%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Koodistot%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23d04437%22%2C%22bar%22%3A%22%23dc7369%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A2%2C%22startDate%22%3A%222023-02-16%2005%3A56%3A26%22%2C%22id%22%3A%2276abe832-87e3-4277-8e1d-5a4251ff2a48%22%2C%22title%22%3A%22In-rajapinnat%20(API)%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.297029702970297%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Koodistot%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23d04437%22%2C%22bar%22%3A%22%23dc7369%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222023-05-03%2018%3A17%3A49%22%2C%22id%22%3A%227fcdf6c7-06-13%2004%3A16%3A38%22%2C%22id%22%3A%227fcdf6c7-f9d4-4b0c-81f5-b4bd7a8630a3%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytett%C3%A4vyysparannukset%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.8514851485148516%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%2220238514851485148516%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222023-08-11%2017%3A49%3A18%22%2C%22id%22%3A%22953665cb-8c4e-4072-aecf-50ee04838aa7%22%2C%22title%22%3A%22In-rajapinnat%20(API)%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.5940594059405941%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%2220235940594059405941%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222023-04-05%2003%3A48%3A07%22%2C%22id%22%3A%22690e623b-7dce-4426-a658-ba64273e3023%22%2C%22title%22%3A%22Saavutettavuusmuutokset%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.782178217821782%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kommentit%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23ea632b%22%2C%22bar%22%3A%22%23ef8a60%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222023-10-15%2002%3A51%3A05%22%2C%22id%22%3A%2239b7de6a782178217821782%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222021-11-21%2011%3A52%3A52%22%2C%22id%22%3A%226897747e-123c-4d16-9166-f26d291fb8c7%22%2C%22title%22%3A%22Ulkoisen%20koodiston%20linkitys%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A1.297029702970297%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Kommentit%22%2C%22color%22%3A%7B%22lane%22%3A%22%23ea632b%22%2C%22bar%22%3A%22%23ef8a60%22%2C%22text%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22count%22%3A1%7D%2C%22bars%22%3A%5B%7B%22rowIndex%22%3A1%2C%22startDate%22%3A%222023-12-06%2005%3A13%3A39%22%2C%22id%22%3A%2239b7de6a-c545-43b9-a037-3587a50a6c84%22%2C%22title%22%3A%22K%C3%A4ytett%C3%A4vyysparannukset%22%2C%22description%22%3A%22K%C3%A4ytett%C3%A4vyysparannukset%22%2C%22duration%22%3A2.128712871287129%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%2C%7B%22rowIndex%22%3A0%2C%22startDate%22%3A%222023-10-05%2007%3A07%3A43%22%2C%22id%22%3A%22da39ec79-1629-43c6-a16c-226f5df63e88%22%2C%22title%22%3A%22Saavutettavuusmuutokset%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22duration%22%3A2.7524752475247523%2C%22pageLink%22%3A%7B%7D%7D%5D%7D%5D%2C%22markers%22%3A%5B%7B%22title%22%3A%22Q4-%3E%22%2C%22markerDate%22%3A%222018-09-30%2022%3A20%3A11%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222018-07-02%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q3-%3E%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222018-12-30%2006%3A21%3A58%22%2C%22title%22%3A%222019-%3E%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222018-05-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q2-%3E%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222018-05-21%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q2-%3E%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222019-04-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q2%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222021-06-30%2016%3A52%3A16%22%2C%22title%22%3A%22Q3%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222022-09-30%2016%3A52%3A16%22%2C%22title%22%3A%22Q4%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222019-01-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q1%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222020-01-01%2022%3A05%3A55%22%2C%22title%22%3A%222020%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222022-01-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q1%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222023-01-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q1%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222022-04-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q2%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222022-07-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q3%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222021-09-30%2016%3A52%3A16%22%2C%22title%22%3A%22Q4%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222023-04-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q2%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222023-07-01%2007%3A21%3A58%22%2C%22title%22%3A%22Q3%22%7D%2C%7B%22markerDate%22%3A%222023-10-01%2000%3A00%3A00%22%2C%22title%22%3A%22Q4%22%7D%5D%7D
titleRoadmap%20Planner
hash11cbafcf7aeb5bc4fbc9329b0029ebe3dfc4e70d73cb7a5902fee7cc206c569a

Yhteiset

Käyttöönottoprosessi

...

  • Uudistetaan ja yksinkertaistetaan tavallisen käyttäjän käyttöliittymää ja tehdään se yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
  • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.

Sanaston excelExcel-exporttien ja importtien kehitys

  • Toteutetaan Sanastot-työkaluun export-toiminnallisuus,  jolla sanaston tiedot ja käsitteet voi ladata itselleen excelExcel-tiedostona
  • Toteutetaan import-toiminnallisuus,  jolla sanastoon voidaan viedä käsitteet excel-tiedostona (korvaa aiemman csvCSV-muotoisen tiedoston)

Käyttäjäanalytiikka

...