Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä käsikirja on tarkoitettu organisaatioilleBottituottajan käsikirja on hyödyllinen kaikille chatbotin käyttöönottoa suunnitteleville ja toteuttaville tahoille. Käsikirjan esimerkit on toteutettu AuroraAI-chatbotteknologian pohjalta, joten siitä hyötyvät parhaiten organisaatiot, jotka päättävät toteuttaa chatbotin AuroraAI-chatbotin chatbotteknologialla ja kytkeä sen AuroraAI-verkkoon. Käsikirjasta löytyy tietoa tarvittavasta valmistelusta, yleisesti chatbotin suunnittelusta, tyhjän botin asentamisesta sekä botin sisällön tuottamisesta ja testaamisesta. Bottituottajan käsikirjassa on kerrottu myös laajemmin kaikille hyödyllisiä yksityiskohtia organisaation osaamistarpeesta, tarvittavista kyvykkyyksistä ja tehtävistä chatbotprojektissa. Confluence-alustalla julkaistussa käsikirjassa on päivittyvä ja täydentyvä sisältö. Confluence-alustalla julkaistussa käsikirjassa on päivittyvä ja täydentyvä sisältö. Tämän käsikirjan lisäksi voi myös tutustua Onervan tuottamaan alkuperäiseen 1.0 käsikirjaan: Bottikuiskaajan käsikirja 1.0.pdf

...