Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3

Projektin kuvaus

AVI:n sähköisessä asiointipalvelussa olevien ympäristö- ja vesilupahakemusten käyttöaste on alhainen. Projektissa lähdettiin hakemaan vastausta kysymykseen kuinka voisimme järjestää luvanhakuprosessin ja kehittää palvelua, jonka käyttö on selkeää ja hyödyllistä kaikille käyttäjille, ja jonka kautta tulleet hakemukset ovat laadukkaita?

...

Sähköisen asiointipalvelun käyttöönoton helpottaminen ohjeistamista ja tiedottamista parantamalla on selkeä kehityskohde, jonka työstäminen voidaan aloittaa heti. Toteuttaminen ei vaadi suuria investointeja tai pitkällistä kehitysprosessia. Toisaalta vaikutus tavoitteisiin voi olla merkittävä.

Projektin tuotokset ja liitteet

Haasteen kuvaus hakuvaiheessa 05/22

View file
nameAVI-haasteen kuvaus.pdf
height250


Tuloskortti 12/22

View file
nameDEO_AVI_tuloskortti_2022.pdf
height250


Loppuraportti 12/22

View file
nameAVI_Asiantuntijatuki_Loppuraportti_122022.pdf
height250


Projektin esitysmateriaali päätöstilaisuudessa 15.12.2022

View file
nameDEO_AVI_esitys_15122022_final_päivitetty.pdf
height250

Blogi

Aluehallintoviraston digihaaste - mistä käyttäjät lupajärjestelmään? 8.12.2022

Yhteystiedot

AVIn yhteyshenkilö

Tiina Strand
tiina.strand@avi.fi

...