Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Lataa sanasto itsellesi Excel-muodossa.
 2. Muuta sanaston, käsitteiden ja termien tilatiedot seuraavasti: 
  1. Sanaston tila: mene Terminology details -välilehdelle ja muuta " STATUS"-sarakkeessa oleva tila haluamaksesi, esimerkiksi luonnos Luonnos-tilasta Voimassa oleva -tilaan vaihtamalla DRAFT-tilakoodi VALID-koodiksi.

  2. Käsitteiden tila: mene Concepts-välilehdelle ja muuta " STATUS"-sarakkeessa oleva tilat haluamaksesi, esimerkiksi DRAFT-tilakoodi muotoon VALID. Kukin käsite on omalla rivillään. 

  3. Termien tila: mene Terms-välilehdelle ja muuta " STATUS"-sarakkeessa oleva tilat haluamaksesi, esimerkiksi DRAFT-tilakoodi muotoon VALID. Kukin termi on omalla rivillään. 
 3. Lataa Excel takaisin ja Sanastot-työkalu päivittää tilatiedot Excelistä. Exceliä käyttäen voit vaihtaa vain yksittäisten käsitteiden ja termien tietoja, kun taas käyttöliittymän kautta voit muuttaa yhdellä kertaa vain kaikki tietyssä tilassa olevat käsitteet ja termit (eli se on "massamuutos", kun taas Excelillä tehdään täsmämuutoksia).