Uuden Sanastot-työkalun käyttöohje on tällä sivustolla. Työkalussa on toteutettu kolme tapaa päivittää sanastojen tietoja tiedostoilla:

  1. Yksinkertainen Käsitteiden lisäys -Excel uusien käsitteiden lisäämiseen olemassa olevaan sanastoon (ks. 5. Käsitteiden tuominen tiedostoilla)
  2. XML-tuonti (ei muutoksia nykyiseen NTRF-formaattiin). (ks. 5.2 NTRF XML import)
  3. Tehokäyttäjiä varten on yksityiskohtainen olemassa olevan sanaston ja sen tietojen päivittämiseen tarkoitettu Excel, joka ladataan omalle työasemalle (export), muokataan ja ladataan takaisin työkaluun (import). (ks. 6.1 Sanaston tietojen päivittäminen tiedostolla).


Sisällys

  • No labels