Käsitteen termien listaus ja niiden lisätiedot

Kun avaat käsitteen, näet listauksen käsitteen termeistä sen määritelmän alla.

1. Klikkaa termin (kieliversion) nimeä avataksesi sen yksityiskohdat.


Käsitteen sivupalkissa esitetään käsitteen suhdetiedot. Sivupalkissa näytetään

2. käsitteen mahdollinen hierarkkinen yläkäsite.

3. mikäli käsite liittyy toiseen käsitteeseen.

4. mikäli käsite kuuluu johonkin käsitekokoelmaan.

Voit siirtyä tarkastelemaan yllä mainittuja tietoja klikkaamalla kyseistä linkkiä sivupalkissa.

Käsitteen tietojen muokkaaminen

Jos sinulla on oikeus muokata sanastoa, johon käsite kuuluu, pääset muokkaamaan käsitettä klikkaamalla "Muokkaa käsitettä"-painiketta.

Uuden termin lisääminen

Voit lisätä käsitteelle muita termejä klikkaamalla "Lisää uusi termi"-painiketta.

 • Avautuu uusi sivu (modaali), johon voit syöttää uuden termin nimen ja muut tiedot.
 • Valitse myös termin kieli. Suositettavia termejä voi olla vain yksi per kieli. 
 • Kun olet lisännyt termin ja sen tiedot, klikkaa "Hyväksy"-painiketta
 • Tallenna tekemäsi lisäykset painamalla lopuksi "Tallenna"-painiketta.

Termin tietojen muokkaaminen

Klikkaamalla termin (kieliversion) nimeä saat avattua termin tiedot ja voit muokata niitä.


Voit muokata termin nimeä, merkitä sen homonyymiksi, muuttaa termin tyyppiä ja tilaa.


Vierittämällä sivua alas päin voit lisätä termille myös lisätietoja, käyttöalan, mahdollisen vastaavan termin ja lähteet.


Seuraavaksi voit lisätä hallinnollisia tietoja eli muutoshistorian ja etymologiatietoja sekä mahdolliset ylläpitäjän muistiinpanot.

Termin tietojen lisäyksen lopuksi voit lisätä kieliopillisia lisätietoja eli termin tyylin, suvun, luvun sekä sanaluokan.

Käsitteen perustietojen lisääminen ja muokkaus

Sivua alas päin vierittämällä pääset lisäämään tai muokkaamaan käsitteen perustietoja eli sen määritelmää ja aihealuetta.

Tämän jälkeen voit lisätä ja muokata käsitteen kielitietoja ja lisätä huomautuksia.

Voit myös lisätä tai muokata käsitteen käyttöesimerkkiä ja käsitteen tilaa.

Suhdetietojen, käsitekaavioiden ja lähteiden sekä käsitteen muiden tietojen lisääminen ja muokkaus

1. Pääset lisäämään tai muokkaamaan käsitteen suhde- ja hierarkiatietoja klikkaamalla Suhdetiedot-riviä.

Tämän jälkeen voit lisätä käsitteelle

 • hierarkkisen yläkäsitteen
 • hierarkkisen alakäsitteen
 • käsitteeseen liittyvän käsitteen
 • koostumussuhteisen yläkäsitteen
 • koostumussuhteisen alakäsitteen
 • käsitteeseen liittyvän käsitteen toisessa sanastossa
 • vastaavan käsitteen toisessa sanastossa
 • lähes vastaavan käsitteen toisessa sanastossa
 • hierarkkisen yläkäsitteen toisessa sanastossa
 • hierarkkisen alakäsitteen toisessa sanastossa.


Vastaavalla tavalla voit myös

2. lisätä käsitteelle käsitekaavioita ja lähteitä

Lisää käsitekaavio- tai linkkitietoon:

 • linkin nimi
 • linkin verkko-osoite 
 • linkkitiedon tarkempi kuvaus (valinnainen tieto)

Lähdetiedot ovat tekstikenttä, johon voit kirjoittaa haluamasi tiedot. 

Sekä linkki- että lähdetietokenttiä voi olla useita.

3. muokata käsitteen hallinnollisia tietoja eli muutoshistoria, käytön historiatieto, ylläpitäjän muistiinpanot

4. muokata käsitteen muita tietoja eli käsitteen luokkaa.

Muutettujen tietojen tallentaminen


Tallenna tekemäsi muutokset painamalla lopuksi "Tallenna"-painiketta.

Käsitteen poistaminen

Jos sinulla on oikeus muokata sanastoa, voit poistaa käsitteen klikkaamalla "Poista käsite"-painiketta.


Sisältövastuu, muutoshistoria ja palautteen antaminen

Käsitteen etusivun alaosasta löydät myös seuraavat tiedot:

1. kuka vastaa käsitteen sisällöstä.

2. versiotiedot.

3. verkko-osoitteen eli URI:n.

4. Jos haluat antaa sähköpostitse palautetta käsitteestä siitä vastaavalle taholle, klikkaa "Anna palautetta käsitteestä"-painiketta.


 • No labels