Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • syöttämällä ne käsin käyttöliittymän kautta
  • lataamalla ne CSV- tai XML-muodossa

Nämä toiminnot Käyttöliittymätoiminnot on kuvattu seuraavissa alaluvuissa ja import-toiminto omassa luvussaan