Tämä toiminnallisuus on poistettu käytöstä lokakuussa 2022. Käytä tämän sijasta Sanastot beta -version käsitteiden tuontia tiedostosta.

Sanastot betan osoite: https://sanastot.beta.yti.cloud.dvv.fi/ 

Ohje käsitteiden tuontiin tiedostolla Sanastot betassa: Sanastot beta -version käyttöohje#K%C3%A4sitteidentuominentiedostolla


Työkalun import-toiminto tarvitsee tiedoston CSV-muotoisena. Se kannattaa kuitenkin ensin täyttää Excelissä ja tallentaa sen jälkeen CSV-muotoon. Excelissä käytettävät sarakeotsikot ovat seuraavat:

Sarakkeen nimi

Kuvaus

Pakollisuus

prefLabel_fi

Suositeltava termin nimi suomeksi (aineistossa on oltava ainakin yksi prefLabel-kenttä kustakin termistä).
Termi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Termin loppuun ei merkitä pistettä.

x

prefLabel_sv

Suositeltava termin nimi ruotsiksi.
Termi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Termin loppuun ei merkitä pistettä.

( x ) 

prefLabel_en

Suositeltava termin nimi englanniksi.
Termi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Termin loppuun ei merkitä pistettä.

( x )

statusTermin tila eli status. Tilaksi kannattaa laittaa aluksi luonnos "DRAFT" tai jättää tyhjäksi, jolloin ohjelmisto täydentää tuonnissa tilaksi automaattisesti tilan DRAFT (luonnos). Tilassa "Keskeneräinen" olevat termit näkyvät ainoastaan oman organisaation käyttäjille.

definition_fi

Termin määritelmä suomeksi.
Määritelmä alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei määritelmän ensimmäinen sana ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Määritelmän loppuun ei merkitä pistettä.


definition_sv

Termin määritelmä ruotsiksi.
Määritelmä alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei määritelmän ensimmäinen sana ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Määritelmän loppuun ei merkitä pistettä.


definition_en

Termin määritelmä englanniksi.
Määritelmä alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei määritelmän ensimmäinen sana ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Määritelmän loppuun ei merkitä pistettä.


note_fi

Huomautus.
Huomautus kirjoitetaan kokonaisina virkkeinä. Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja niiden loppuun merkitään piste.


note_sv

Huomautus ruotsiksi.
Huomautus kirjoitetaan kokonaisina virkkeinä. Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja niiden loppuun merkitään piste.


note_en

Huomautus englanniksi.
Huomautus kirjoitetaan kokonaisina virkkeinä. Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja niiden loppuun merkitään piste.


synonym_fi

Synonyymi.
Synonyymi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Synonyymin loppuun ei merkitä pistettä.


synonym_sv

Synonyymi ruotsiksi.
Synonyymi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Synonyymin loppuun ei merkitä pistettä.


synonym_en

Synonyymi englanniksi.
Synonyymi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Synonyymin loppuun ei merkitä pistettä.


example_fi

Esimerkki. Termin käyttöesimerkki.


example_sv

Esimerkki ruotsiksi


example_en

Esimerkki englanniksi


broader_fiHierarkkinen yläkäsite
broader_svHierarkkinen yläkäsite ruotsiksi
broader_enHierarkkinen yläkäsite englanniksi
related_fiLiittyvä käsite
related_svLiittyvä käsite ruotsiksi
related_enLiittyvä käsite englanniksi
isPartOf_fiKoostumussuhteinen yläkäsite (partitiivinen koostumussuhde)
isPartOf_svKoostumussuhteinen yläkäsite ruotsiksi
isPartOf_enKoostumussuhteinen yläkäsite englanniksi


Kun Excel-tiedosto on valmis, se tulee tallentaa tiedosto "CSV UTF-8 (luetteloerottimella erotettu) (*.csv)" -muotoon, jolloin myös skandinaaviset merkit tallentuvat oikein. Jos enkoodaus on väärä, skandinaaviset merkit näkyvät kysymys- ja erikoismerkkeinä.


Enkoodaus määritellään Excelissä reittiä:

 • "Tallenna nimellä" (Save as)
 • "Lisää asetuksia" (More options)
 • "Muoto"-valikosta (Format) valitaan formaatiksi "CSV UTF-8 (luetteloerottimella erotettu) (*.csv)"
  • Mikäli sinulla on käytössäsi Excelistä vanha versio, joka ei tue UTF-8-enkoodausta, tallenna tiedosto ensin CSV-muodossa ja muuta se sitten jonkin toisen sovelluksen avulla UTF-8-muotoiseksi


Excel- ja csv-esimerkkitiedostot:

testisanasto.xlsx

testisanasto.csv

Otsikoitu mallipohja: Sanastojen excel-import-pohja_DVVv2.xlsx (päivitetty ohjerivin tekstejä 10.5.2021).

Käsitteet tuodaan työkaluun seuraavasti:

 • kirjaudu Sanastot-työkaluun
 • avaa sanaston tietokortti napsauttamalla sen nimeä
 • valitse oikean yläkulman "Valitse toiminto" -valikosta "Tuo käsitteitä"

Seuraavassa näkymässä valitaan (katso kuva alla):

 • sisäänluettavan import-tiedoston muoto (tässä esimerkissä CSV)
 • enkoodaus (tässä UTF-8)
 • erotinmerkki (yleensä puolipisteellä erotettu; huom. jos erotinmerkki on väärä, esim. se on merkitty puolipisteellä, ja olet valinnut erottimeksi pilkun, sovellus valittaa, ettei sisäänluettavaa muotoa tueta)
 • tuotava tiedosto

Tämän jälkeen tuonti lähtee liikkeelle "Tuo"-painikkeesta.


Kun työkalu on käsitellyt tiedoston, se näyttää tuotavat käsitteet listana tai antaa virheilmoituksen. Tuonti käynnistetään näkymän "Kyllä"-painikkeella:

Tämän jälkeen työkalu tuo tiedostossa olevat käsitteet ja niihin liittyvät tiedot sanastoon. • No labels