Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Yhteentoimivuusalustan tietosisältöjä voi selata ja ladata omaan käyttöön ilman käyttöoikeuksien hakemista.

Tämä ohje koskee ainoastaan organisaatioita, jotka haluavat tuoda omia tietosisältöjään Yhteentoimivuusalustalle.

Tee näin:

...


Organisaation liittyminen Yhteentoimivuusalustalle tapahtuu seuraavasti:

 1. Sovi aloituspalaveri.

Ennen organisaation tai ryhmän liittämistä Yhteentoimivuusalustan sisällöntuottajaksi järjestetään palaveri Digi- ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustan tuen kanssa. 

  1. Ota yhteyttä Yhteentoimivuusalustan tukeen sähköpostitse osoitteeseen yhteentoimivuus@dvv.fi.
  2. Kerro viestissä alustavasti suunnitelmistanne, tarpeestanne ja mitä tietosisältöjä aiotte tuoda Yhteentoimivuusalustalle. 
  3. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. Yhteentoimivuusalustan käyttöä, käyttöönottoon liittyviä asioita
 1. ,
  1. ja yhteentoimivuusmenetelmää
 2. sekä tietosisältöjen hyväksymisprosessia


 3. Käyttölupahakemuksen Täytä käyttölupahakemus (liittymislomakkeenliittymislomake) täyttäminen
  1. Alustalle liitytään täyttämällä käyttölupahakemus ja hyväksymällä käyttöehdot. Pyydä tarkemmat tiedot osoitteesta yhteentoimivuus@dvv.fi.

 4. Organisaation lisäys: Lisää organisaation pääkäyttäjä Yhteentoimivuusalustan käyttäjäksi
  1. Yhteentoimivuusalustan tuki lisää organisaation Yhteentoimivuusalustan oikeuksienhallintaan, mikäli organisaatio hyväksytään Yhteentoimivuusalustan sisällöntuottajaksi. 
  2. Huom! Pääkäyttäjän täytyy rekisteröidä Eduuni-tunnuksensa Yhteentoimivuusalustaan ennen organisaation lisäystä (kuin organisaatio voidaan lisätä. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta2. Eduuni-tunnusten rekisteröiminen).
  3. Pääkäyttäjän pitää kirjautua kerran sisään johonkin työkaluista (sanastot.suomi.fi, tietomallit.suomi.fi, koodistot.suomi.fi), jotta käyttäjä näkyy Yhteentoimivuusalustan käyttöoikeushallinnassa. 

 5. Ilmoitus organisaation lisäyksestä; Täydennä organisaation tiedot Oikeuksienhallinnassa
  1. Kun organisaatio on luotu, Yhteentoimivuusalustan tuki ilmoittaa asiasta sähköpostitse pääkäyttäjälle.
  2. Pääkäyttäjä
  voi tämän jälkeen
  1. täydentää muut organisaation tiedot Oikeuksienhallinnassa sekä antaa käyttöoikeuksia muille organisaationsa käyttäjille.

Pääkäyttäjien määrää ei ole rajoitettu. On suositeltavaa pitää vähintään kaksi pääkäyttäjää organisaatiossa sijaistuskäytäntöjen vuoksi.

...


Yhteentoimivuusalustan käyttövaltuuksia hallinnoidaan Oikeuksienhallinta-sovelluksen avulla, joka löytyy osoitteesta http://rhp.suomi.fi

...

 . Oikeuksienhallintaan pääsee myös kustakin Yhteentoimivuusalustan työkalusta kirjautumisen jälkeen

...

, valinta löytyy yläpalkin valikosta. Oikeuksienhallinnan tarkoitus on, että liittyneen organisaation pääkäyttäjä jakaa itsenäisesti oikeuksia oman organisaationsa sisällön tuottajille ja muille pääkäyttäjille.

...

Tarkemmat Oikeuksienhallinnan käyttöohjeet

...

löydät erillisestä ohjeesta.