Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4.3 Tietojen siirtäminen Exceliin

Napsauta Vie Exceliin -painiketta, niin Kommentit-työkalu poimii kierroksen keskeiset tiedot Excel-tiedostoksi. Siihen siirtyvät

  • itse kommentointikierroksen tiedot (Kierroksen tiedot -välilehti)
  • kierroksella olleet tietosisällöt (Tietosisällöt-välilehti)
  • niitä koskevat tilaehdotukset ja kommentitkommentteja koskevat kommentittilaehdotukset (Tietosisällöt-välilehti)
  • kommentit ja aiempia kommentteja koskevat kommentit (Kommentit-välilehti)