Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

PäivämääräAiheLinkki tilaisuuteenAineistot

22.3.2023 klo 13

Sanastot-työkalun uusi käyttöliittymä

  • pidetty, katso aineistot alapuolella olevasta taulukosta
Alla olevassa taulukossa on linkkejä aiempiin tilaisuuksiin ja niiden esitysaineistoihin sekä mahdollisiin tilaisuuksista tehtyihin tallenteisiin.

PäivämääräAiheTallenneAineistot
2023-03-22Teams

Sanastot-työkalun uusi käyttöliittymä

Uutta: 

  • saavutettavuus
  • tietojen lataus itselle Excel-tiedostona
  • tietojen muokkaus Excel-tiedoston avulla (niille, joilla on muokkausoikeudet työkaluun)

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella


Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 354 000 554 329
Tunnuskoodi: nXF2zp

Download Teams | Join on the web

Liity käyttämällä videoneuvottelulaitetta

934040789@t.plcm.vc

Videoneuvottelutunnus: 124 208 478 0

Vaihtoehtoiset VTC-ohjeet

...

.pdfSanastot-webinaari_2019-09-04_esityskalvot

PäivämääräAiheTallenneAineistot
2020-01-31Yhteentoimivuusalusta yleisesti
(Kuntien digikannustimen verkosto)
2019-10-08Tietomallit-työkalu

Haku- ja visualisointitoiminnot: 
Webinaari Tietomallit - alkuosa 8.10.2019_haku_ja-visualisointi.mp4

Tietomallin luominen, luokkien, attribuuttien ja assosiaatioiden lisääminen:
Webinaari Tietomallit - loppuosa 8.10.2019_tietomallin_luonti.mp4

2019-09-23Kommentit-työkalu
2019-09-16Koodistot-työkalu2019-09-04Sanastot-työkalu