You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Tällä sivulla näkyy Yhteentoimivuusalustan ylätason tiekartta vuodelle 2022. (Katso tarkemmat kuvaukset kuvan alta.) Vuoden 2023 tiekartta on hyvin karkealla tasolla ja tarkentuu myöhemmin. 

Muutokset ovat mahdollisia, mikäli teknisistä syistä tai asiakastarpeiden vuoksi joudumme muuttamaan tehtävien järjestystä.

Oct2021NovDecJan2022FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan2023FebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJan2024Q4Q1Q1Q2Q3Q2Q3Q4
Yhteiset
Sanastot
Tietomallit
Koodistot
Kommentit

Käyttöönottoprosessin kuvaus

Versioinnin ja tilojen yhtenäistäminen

Ali- ja emo-organisaation kytkentä

Sanaston excel-exporttien ja importtien kehitys

Peruskäyttäjän näkymä ja saavutettavuus

Ruotsin- ja engl. käyttöliittymät

Käyttäjäanalytiikka/Sanastot

Muokkaajan näkymä sanastoasiantuntijalle

Massamuutos tilatietoihin (sanasto/käsite/termi)

Visualisoinnin uudistaminen

Perusnäkymä ja saavutettavuus

Näytä/lataa-tietojen päivitys

Mallintajien näkymä

Käyttäjäanalytiikka

Ruotsin ja engl. käyttöliittymät

Graafikannan kehitystyöt

Ulkoisen koodiston linkitys

In-rajapinnat (API)

Käytettävyysparannukset

In-rajapinnat (API)

Saavutettavuusmuutokset

Käytettävyysparannukset

Saavutettavuusmuutokset

Yhteiset

Käyttöönottoprosessi

 • Kuvataan selkeämmin eri käyttäjäryhmille menettelyt, miten Yhteentoimivuusalustan saa käyttöön (katso sivusto: Käytön aloittamisen ohjeet).

Versioinnin ja tilojen yhtenäistäminen

 • Sanastot-työkalussa ei vielä ole versiointia. Suunnitellaan versiointiperiaatteet. Vastaava toiminnallisuus on jo Koodistot- ja Tietomallit-työkaluissa, joten otetaan mallia niiden toteutuksista.

Ali- ja emo-organisaation kytkentä

 • Rajoitettujen käyttöoikeuksien antaminen aliorganisaatioille ja niiden hallinnoinnin kytkeminen pääorganisaatioon. Pääkäyttäjille mahdollisuus luoda aliorganisaatioita oman organisaationsa alle.

Sanastot

Peruskäyttäjän näkymä ja saavutettavuus

 • Uudistetaan ja yksinkertaistetaan tavallisen käyttäjän käyttöliittymää ja tehdään se yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.

Sanaston excel-exporttien ja importtien kehitys

 • Toteutetaan Sanastot-työkaluun export-toiminnallisuus,  jolla sanaston tiedot ja käsitteet voi ladata itselleen excel-tiedostona
 • Toteutetaan import-toiminnallisuus,  jolla sanastoon voidaan viedä käsitteet excel-tiedostona (korvaa aiemman csv-muotoisen tiedoston)

Käyttäjäanalytiikka

 • Lisätään käyttöliittymän sivuille analytiikan tarvitsemat tiedot.

Muokkaajan näkymä sanastoasiantuntijalle

 • Uudistetaan sanastoasiantuntijan käyttöliittymä ja tehdään se yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.

Massamuutos tilatietoihin

 • Tehdään toiminto, jolla koko sanaston tai sen sisältöjen (käsitteet, termit) tila voidaan muuttaa kerralla. Vastaava toiminnallisuus on jo Koodistot- ja Tietomallit-työkaluissa.

Ruotsin- ja englanninkieliset käyttöliittymät

 • Kun suomenkielinen käyttöliittymä on valmis, toteutetaan vastaavat käyttöliittymät ruotsiksi ja englanniksi Sanastot-työkaluun.

Tietomallit

Ulkoisen koodiston linkitys

 • Päivitetään toiminnallisuutta, jolla koodisto voidaan kytkeä tietomalliin. Tehdään mahdolliseksi myös OPH:n palvelimella olevien koodistojen linkittäminen. 

Perusnäkymä ja saavutettavuus

 • Uudistetaan ja yksinkertaistetaan tavallisen käyttäjän käyttöliittymää ja tehdään se yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja. 

Graafikannan kehitystyöt

 • Uudistetaan backend-toteutusta, mm. suorituskyvyn parantamiseksi.

Mallintajien näkymä

 •  Suunnitellaan mallintajien toimintoja palvelumuotoilun keinoin käyttäjien kanssa. Hyödynnetään myös aiempien käytettävyystestausten tuloksia. 

Visualisoinnin uudistaminen

 • Osa käytettävyystoiveista liittyy visualisointiin. Esim. luokkahierarkian näyttäminen tai mahdollisuus piilottaa attribuutit visualisoinnista (ns. käsitteellinen tietomalli).

Käyttäjäanalytiikka

 • Lisätään käyttöliittymän sivuille analytiikan tarvitsemat tiedot.

Näytä/lataa-tietojen päivitys

 • Päivitetään teknisten kuvausten (ns. serialisointi) lataaminen (eli download-formaatit); tarvittaessa poistetaan harvemmin käytettyjä formaatteja tai lisätään uusia formaatteja.

Ruotsin- ja englanninkieliset käyttöliittymät

 • Kun suomenkielinen käyttöliittymä on valmis, toteutetaan vastaavat käyttöliittymät ruotsiksi ja englanniksi Tietomallit-työkaluun.

In-rajapinnat (API)

 • Päivitetään tietojen sisääntuonnin rajapintoja uusien tarpeiden mukaisiksi. 

Koodistot

Saavutettavuus

 • Uudistetaan käyttöliittymä yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.

Käytettävyysparannukset

 • Toimintojen parantamista käyttäjien palautteen pohjalta.

In-rajapinnat (API)

 • Päivitetään tietojen sisääntuonnin rajapintoja uusien tarpeiden mukaisiksi. 

Kommentit

Saavutettavuus

 • Uudistetaan käyttöliittymä yhdenmukaiseksi muiden Suomi.fi-palvelujen kanssa.
 • Tehdään käyttöliittymä saavutettavaksi hyödyntämällä DVV:n Design System -komponentteja.

Käytettävyysparannukset

 • Toimintojen parantamista käyttäjien palautteen pohjalta.


 • No labels