Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttäjällä tulee olla sisällöntuottajan käyttöoikeudet, jotta hän voi hallinnoida koodistoja. Huom! Ennen käyttöoikeuksien hakemista tulee käyttäjällä olla tunnukset Yhteentoimivuusalustalle. Tarkemmin katso Käytön aloittamisen ohjeet.

Käyttöoikeudet haetaan työkalukohtaisesti seuraavasti:

  1. Napsauta yläpalkin valikkoa ja valitse "Käyttäjätiedot". Käyttäjätiedot-sivulta valitse kohdan "Lähetä käyttöoikeuspyyntö" pudotusvalikosta se organisaatio, jonka aineistoihin haluat muokkausoikeuden.
    Jos lähetät käyttöoikeuspyynnön Koodistot-työkalun kautta, voit hakea muokkausoikeuksia ainoastaan Koodistot-työkaluun (rooli: koodistotyöntekijä). Muihin työkaluihin käyttöoikeuspyynnöt täytyy lähettää erikseen näiden työkalujen kautta. 
  2. Organisaation pääkäyttäjä hyväksyy tai hylkää pyynnön. Käyttäjä saa sähköpostitse tiedon hyväksymisestä (tai hylkäämisestä).  3. Jos et tiedä, kuka on oman organisaatiosi pääkäyttäjä, saat tästä tiedon Yhteentoimivuusalustan tuelta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen: yhteentoimivuus@dvv.fi.