Tekoälyn hyödyntäminen ei liity yksinomaan tekoälyä hyödyntävien järjestelmien toteuttamiseen. Tekoälyä voidaan hyödyntää myös perinteisempien ohjelmistojärjestelmien toteuttamisessa sekä luovassa, että asiantuntijaosaamista vaativissa tehtävissä. OpenAI:n julkaiseman ChatGPT -palvelun saama laaja huomio ja menestyminen erilaisissa tehtävissä luonnollisesti houkuttelee palvelun kokeilemiseen ja mahdolliseen hyödyntämiseen. Suurten kielimallien kehittyessä organisaatioiden olisikin aiheellista määritellä vastaavien kielimallien hyödyntämisen säännöt ja periaatteet. Erityisen tärkeää on tiedostaa suurten kielimallien heikkoudet ja niihin liittyvät riskit.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu erilaisia kielimallien ja generoivat tekoälyn käyttötapauksia sekä ohjeita riskien välttämiseen.


Taulukko 24: Ohjeita tekoälyn hyödyntämiseen asiantuntijatyössä.

Käyttötapaus

Ohjeita

Ohjelmointikielen lähdekoodin generointi tekstisyötteen avulla

Huomioi, että annettu tekstisyöte lähetetään kolmannelle osapuolelle. Tekstisyöte saattaa sisältää luottamuksellista tietoa. Älä lähetä mitään aineistoa, josta esimerkiksi yritys on tunnistettavissa.

 

Älä lähetä mitään henkilötietoa / asiakastietoa tekstisyötteellä toimiviin tekoälypalveluihin.

 

Älä lähetä mitään järjestelmä, tietokanta, tai salasanatietoa tekoälypalveluihin.

 

Ohjelmistokehittäjän tulee ottaa vastuu kehittämästään ohjelmointikoodista. Huomioi, että tekoälyn generoima lähdekoodi voi sisältää virheitä.

Tiedonhaku, tekstin analysointi tai tekstin tiivistäminen kielimallien avulla

Huomioi, että tekoälypalveluille lähetetty tekstisyöte voi sisältää luottamuksellista tietoa. Älä lähetä mitään aineistoa, josta esimerkiksi yritys on tunnistettavissa.

 

Älä lähetä mitään henkilötietoa tekstisyötteellä toimiviin tekoälypalveluihin.

 

Älä lähetä mitään järjestelmä, tietokanta, tai salasanatietoa tekoälypalveluihin.

 

Tekoälyn generoimassa tekstissä voi olla hyvinkin merkittäviä asiavirheitä. Sisällön oikeellisuuden tarkistaminen on aina ihmisen ja asiantuntijan vastuulla.

 

Huomioi, että generoitu teksti voi joissain tilanteissa vastata opetusaineiston tekstiä (lähes) sellaisenaan. Tekstin käyttämiseen voi liittyä tekijänoikeuskysymyksiä.

Kuvien generointi tekstisyötteen avulla

Huomioi, että generoidut kuvat voivat joissain tilanteissa vastata opetusjoukossa esiintyviä kuvia. Kuvien käyttämiseen voi liittyä tekijänoikeuskysymyksiä.

Kielikäännösten tekeminen

Huomioi, että annettu tekstisyöte lähetetään kolmannen osapuolen haltuun. Tekstisyöte saattaa sisältää luottamuksellista tietoa.

 

Älä lähetä mitään henkilötietoa / asiakastietoa tekstisyötteellä toimiviin tekoälypalveluihin.