Datan ja tekoälyn hyödyntämistä tavoittelevien hankkeiden ensimmäinen vaihe on määrittely. Aluksi määritellään järjestelmän käyttötarkoitus, tavoitteet ja teknisen ratkaisun pääpiirteet. Tämän jälkeen oleellinen toteutuksen kannalta relevantti lainsäädäntö voidaan tunnistaa ja huomioida ratkaisun tarkemmassa suunnittelussa. Määrittelyvaiheessa on tärkeää kuvata myös ratkaisun kannalta tärkeimmät eettiset periaatteet ja näkökulmat. Määrittelyn kannalta oleellista on tunnistaa, minkälaiselle teknologiselle pohjalle ja asiantuntijaosaamiselle hanke perustuu. Juridisten, eettisten ja toteutusteknisen näkökulmien huomioiminen mahdollistaa alkuperäisen määrittelyn tarkentamisen riittävälle tarkkuustasolle. Ratkaisua kehittävään organisaatioon voi liittyä erityislainsäädäntöä, jonka vaatimukset on erikseen huomioitava.