Tällä sivulla on kuvattu, miten alustan rajapintoja voidaan hyödyntää ulkopuolisissa integraatioissa, kuten koodistojen, tietomallien tai sanastojen lataamisessa omaan tietojärjestelmään tai aineistojen automaattiseen päivittämiseen Yhteentoimivuusalustalle.

Tokenin tilaaminen

Rajapintoja voidaan käyttää JWT-tokenin avulla, jonka organisaation pääkäyttäjä voi tilata Yhteentoimivuusalustan oikeuksienhallintasovelluksen kautta (eli ns. ryhmienhallintapalvelusta): https://rhp.suomi.fi.

Näin tilaat tokenin:

  • Kirjaudu sisään oikeuksienhallintasovellukseen.
  • Valitse oikeassa ylänurkassa olevasta valikosta kohta Käyttäjätiedot.
  • Siirryt Käyttäjätiedot -sivulle. Siirry sivulla alaspäin.
  • Roolitietojesi listan alla on otsikko API-avain. Napsauta Luo API-avain-painiketta.

Tilattu token näytetään tokenia luotaessa vain kerran, mutta sen voi tarvittaessa poistaa ja luoda uudelleen.


Rajapintojen Open API kuvaukset

Allaolevat linkit tarjoavat Swagger UI -käyttöliittymän sekä Try it out -toiminnon rajapintojen kokeilemista varten.

SovellusKuvausLinkki
TietomallitTietomallit-sovelluksen API -kuvaushttps://tietomallit.suomi.fi/swagger/
KoodistotKoodistot-sovelluksen API -kuvaushttps://koodistot.suomi.fi/swagger/
SanastotSanastot-sovelluksen API -kuvaushttps://sanastot.suomi.fi/swagger/ 

Harmonisoidut rajapinnat

Kaikissa sovelluksissa on harmonisoitu Integration-rajapinta, jonka avulla voidaan hakea tietosisältöjen perustietoja samassa formaatissa. Integration API:t tukevat sekä GET- että POST-tyyppisiä kyselyjä, joiden avulla alustalta voidaan kysellä lista kaikista tuotoksista (Containers) ja niissä määriteltävistä resursseista (Resources). 

Containers API - /api/v1/integration/containers

API listaa kaikki julkaistut aineistot (containers). 

GET- rajapintaesimerkki:

Tietomallit

curl -X GET "https://tietomallit.suomi.fi/datamodel-api/api/v1/integration/containers" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Koodistot

curl -X GET "https://koodistot.suomi.fi/codelist-api/api/v1/integration/containers" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Sanastot

curl -X GET "https://sanastot.suomi.fi/terminology-api/api/v1/integration/containers" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Kommentit

curl -X GET "https://kommentit.suomi.fi/comments-api/api/v1/integration/containers" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

POST-rajapintaesimerkki (Tietomallit):

curl -X POST "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/integration/containers" -H  "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" -d "{\"searchTerm\":\"tieto\",\"pageSize\":5,\"pageFrom\":0}" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Resources API - /api/v1/integration/resources

API listaa kaikki tuotoksissa julkaistut resurssit (resources). 

GET-rajapintaesimerkki:

Tietomallit

curl -X GET "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/integration/resources?after=2018-11-19T13%3A26%3A13.057Z&before=2019-01-19T13%3A26%3A13.057Z" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Koodistot

curl -X GET "https://koodistot.test.yti.cloud.vrk.fi/codelist-api/api/v1/integration/resources?after=2018-11-19T13%3A26%3A13.057Z&before=2019-01-19T13%3A26%3A13.057Z" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Sanastot

curl -X GET "https://sanastot.test.yti.cloud.vrk.fi/terminology-api/api/v1/integration/resources?after=2018-11-19T13%3A26%3A13.057Z&before=2019-01-19T13%3A26%3A13.057Z" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Kommentit

curl -X GET "https://kommentit.test.yti.cloud.vrk.fi/comments-api/api/v1/integration/resources?after=2018-11-19T13%3A26%3A13.057Z&before=2019-01-19T13%3A26%3A13.057Z" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

POST-rajapintaesimerkki (Tietomallit):

curl -X POST "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/integration/resources" -H  "accept: application/json" -H  "Content-Type: application/json" -d "{\"status\":[\"DRAFT\",\"VALID\"],\"after\":\"2018-11-19T14:05:19.451Z\",\"before\":\"2019-01-19T14:05:19.451Z\"}" -H "Authorization: Bearer INSERT_TOKEN_HERE"

Usage API

Alun perin resurssien ym. käyttöön liittyviä tietoja on haettu rajapinnoista rajaamalla ne yhdellä parametrilla. Syyskuussa 2021 rajapintoja täydennettiin niin, että tietyissä tapauksissa se tukee usean parametrin käyttöä. Näin esimerkiksi voidaan hakea tiettyyn tietomalliin liittyvät käsitteet.

Esimerkkejä: 

# Käsite & tietomalli:
curl -X GET "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/usage?model=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fdatamodel%2Fns%2Fjhs&concept=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fterminology%2Fjhs%2FJ754" -H "accept: */*"

# Resurssi & tietomalli:
curl -X GET "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/usage?id=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fdatamodel%2Fns%2Fjhs%23Henkilo&model=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fdatamodel%2Fns%2Fjhs" -H "accept: */*"

# Pelkkä tietomalli:
curl -X GET "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/usage?model=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fdatamodel%2Fns%2Fjhs" -H "accept: */*"

# Pelkkä käsite:
curl -X GET "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/usage?concept=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fterminology%2Fjhs%2FJ754" -H "accept: */*"

# Pelkkä resurssi:
curl -X GET "https://tietomallit.test.yti.cloud.vrk.fi/datamodel-api/api/v1/usage?id=http%3A%2F%2Furi.suomi.fi%2Fdatamodel%2Fns%2Fjhs%23Henkilo" -H "accept: */*"


Aineiston hakeminen ja filtteröinti


Aineistoja voidaan hakea /containers ja /resources api:ssa searchTerm-parametrin avulla. Vakiona rajapinta palauttaa korkeintaan 50 000 objektia. Sivutusta voidaan säätää pageSize- ja from -parametrien avulla.

Aineistoja voidaan suodattaa muokkausajan mukaan after- ja before -parametrien avulla, antamalla aikaleima ISO 8601 / XSD datetime -muodossa.

Haettuja aineistoja voidaan myös suodattaa tilan eli status-parametrin avulla, määrittelemällä yksi tai useampi tilakoodi. Vakiona palautetaan kaikki muut paitsi keskeneräiset aineistot. Keskeneräiset voidaan palauttaa helposti includeIncomplete-parametrin avulla. Keskeneräisiä aineistoja ei kuitenkaan yleensä kannata käyttää, ellei kyseessä ole oman organisaation projekti.


Tilakoodit:

TilakoodiNimiTilan tarkoitus
INCOMPLETEKeskeneräinenKeskeneräinen ja kirjautumattomilta piilotettu resurssi jota ei vielä kannata käyttää
DRAFTLuonnosJulkinen luonnos jota voidaan käyttää. Luonnos on kuitenkin keskeneräinen tuotos joka voidaan poistaa tai korvata toisella.
VALIDVoimassa olevaOrganisaation hyväksymä resurssi jota voi käyttää
SUPERSEDEDKorvattuKorvattu resurssi jota ei kannata käyttää 
RETIREDPoistettu käytöstäPoistettu resurssi jota ei kannata käyttää
 INVALID Virheellinen Virheellinen resurssi jota ei kannata käyttää
 SUGGESTED EhdotusSanastoon käyttäjän toimesta ehdotettu käsite. Käytössä vain sanastoissa! Keskeneräinen tuotos joka voidaan poistaa tai korvata toisella.


Aineiston resolvointi URI:n avulla


Harmonisoidut integration-rajapinnat tarjoavat yksinkertaisen tavan listata aineistot. Listauksen perusteella voidaan hakea tarkempia julkaisukohtaisia tietoja resolvoimalla aineisto URI-tunnuksen avulla.


Esimerkki aineiston URI osoitteen resolvoinnista:

curl -L -X GET --header 'Accept: application/json' 'http://uri.suomi.fi/datamodel/ns/att#'

Resolvoinnissa tuetut formaatit

Tällä hetkellä resolvoinnissa tuetaan seuraavia alla olevassa taulukossa esitettyjä sovelluksia ja formaatteja.

TietomallitSanastotKoodistot
application/schema+json
application/json
application/json
application/ld+json
application/xml

application/ld+json+context
application/rdf+xml

application/xml


application/ld+json+context


application/vnd+oai+openapi+json


 text/turtle


 application/rdf+xmlSovelluskohtaiset Export API:t

Sovelluksista voidaan exportoida aineistoja myös sovelluskohtaisten export-API:en avulla.

Tietomallit:

Open API Dokumentaatio: https://tietomallit.suomi.fi/datamodel-api/swagger-ui/index.html#/Model/getExportModel

Polku: /datamodel/api/v1/exportModel?uri=<http://...>

Sanastot:

/api/v1/export/{terminologyID}?format=<JSON,RDF,TURTLE>

Koodistot:

/codelist-api/api/v1/coderegistries/<rekisterin-tunniste>/codeschemes/<koodiston-tunniste>/?format=<excel|csv>

  • No labels