Julkishallinnon yhteisen testiaineiston rakentaminen lähtee liikkeelle pohjalta, olemassa olevista käytännöistä, niiden yhteensovittamisesta ja tahdosta tehdä yhdessä asioita jotka helpottavat omaa ja muiden arkea.

Testiaineistopalvelun ratkaisun kerrokset

Näitä asioita lähdettiin edistämään Testiaineistopalvelun kehityshankkeessa, joka käynnistyi kesällä 2019. Kesän kick-off herätti hankkeen väen siihen, että paljon yhteensovitettavaa vielä on.


Hankkeessa tunnistettiin että helpoin tapa edistää yhteisten toimintatapojen muodostamista on tunnistaa yhteisiä asiakkaita joilla testiaineistoasiat ovat nykyisellään haasteena ja lähteä yhdessä auttamaan näitä asiakkaita. Samalla on alkanut syntymään havaintoja ja oivalluksia. Toki moneen asiaan on jo ollut olemassa sovittuja käytäntöjä, mutta tietoisuus/osaaminen näistä asioista ei ole ollut vielä kaikilla palvelutyötä tekevillä. Ottamalla askelia jossa päästää palvelukeskeiseen testiaineistojen tuottamiseen luo pohjan yhdessä tekemiselle ja samalla yhteisen Testiaineistopalvelun syntymiselle.

  • No labels