Käsitteen tietokortti

Käsitteen tiedot näkyvät Käsitteet-välilehden keskellä. "Muokkaa"- ja "Poista"-painikkeet näkyvät silloin, jos sisäänkirjautuneella käyttäjällä on sanaston muokkausoikeudet.

Käsitteen tiedoissa näkyvät ne tiedot, jotka sanastotyöntekijä on täyttänyt käsitteestä, kuten

  • käsitteen termit eri kielillä
  • määritelmä
  • synonyymit tai ei-suositeltavat termit
  • käsitteen tila, esim. "Voimassa oleva"

Muokkausnäkymässä näkyvät kaikki kentät:

Termin kenttäKuvausMahdollisuus kieliversiointiinPakollisuus
Suositeltava termiKäsitteen suositeltava termi. Näytetään myös käsitteen "nimenä".

Termin arvoTermin tekstimuotoinen kuvausXX
LähdeTermin määrittelyssä käytetyt lähteet, esimerkiksi jokin referenssisanasto

KäyttöalaAihealue, jolle käsitteen määritelmä on rajattu (esimerkiksi tekniikka)

Termin tyyli

Tyylilaji, esimerkiksi "juhlallinen" tai "puhekieli"Termin suku

f, n, m - mikäli termin kielellä on käytössä suku (feminiini, neutri, maskuliini) Termin lukuyksikkö tai monikko

Termin vastaavuus

<, >, ~Termin lisätietoLisätietoa termistä

SanaluokkaMerkitään tarvittaessa termin perään, jos jonkin kielen termi on eri sanaluokasta kuin muut

Homonyymin järjestysnumeroJos termillä on homonyymejä (kuten kuusi 'puu' tai 'luku'), merkitään tähän homonyymin järjestysnumero (esim. 1 → kuusi (1))

Ylläpitäjän muistiinpanoTermiä koskeva kenttä. Sisällön ylläpitäjille tai kääntäjille tarkoitettu huomio. Näitä kenttiä voi lisätä tarpeen mukaan useita. 

Luonnosvaiheen kommentti

Luonnosvaiheeseen tarkoitettu kommentti, kuten käsitteen määrittelyn aikana tehdyt muistiinpanot tai vaihtoehtoiset määritelmätKäytön historiatietoKuvaus termin aiemmasta merkityksestä tai käytöstä

MuutoshistoriatietoMerkintä termiin tehdystä yksittäisestä muutoksesta 

Termin tilaTermin valmiusastetta kuvaava tila
X
Käsitteen kenttäKuvausMahdollisuus kieliversiointiinPakollisuus
SynonyymiKäsitteen muut vaihtoehtoiset termitX
Ei-suositettava synonyymi

Termi, joka ei ole kielellisesti hyvä. Vaihtoehtoinen termi, jota ei toivota käytettävän käsitteen nimityksenä.

X
OhjaustermiTermi, jota käyttävä tiedonhakija halutaan ohjata käyttämään tiettyä käsitettä tai käsitteeseen liittyvää tietoa; ohjaustermi voi näkyä vaikkapa huomautukseen sisältyvässä esimerkissä tai se voidaan piilottaa julkaisutiedoissa kokonaan, jos on kyse esim. puhekielen sanasta.X
MääritelmäKäsitteen terminologinen määritelmä; käsitteen kuvaus, jonka tulee erottaa käsite sen lähikäsitteistäX
HuomautusMuita käsitteen kuvauksia ja sen käyttöön liittyviä yleisiä huomioita, joita ei sisällytetä käsitteen määritelmäänX
Ylläpitäjän muistiinpanoKäsitettä koskeva kenttä. Sisällön ylläpitäjille tai kääntäjille tarkoitettu huomio. Näitä kenttiä voi lisätä tarpeen mukaan useita.X
KäyttöesimerkkiEsimerkkejä käsitteen käytöstä, käyttö jossain asiayhteydessä, tekstikatkelmia tms.X
KäyttöalaAihealue, jolle käsitteen määritelmä on rajattu (esimerkiksi tekniikka).

Käsitteen luokkaSanastokohtainen luokitus, jolla voidaan ryhmitellä käsitteitä. 

Sanaluokka

Merkitään tarvittaessa käsitteen yhteyteen. Käytetään vain adjektiiveista ja verbeistä eli silloin, kun poiketaan pääsäännöstä, jonka mukaan suurin osa määriteltävistä käsitteistä ilmaistaan substantiivimuotoisella termillä.MuutoshistoriatietoMerkintä käsitteeseen tehdystä yksittäisestä muutoksesta

Käytön historiatietoKuvaus käsitteen aiemmasta merkityksestä tai käytöstä

Käsitteen tila

Käsitteen valmiusastetta kuvaava tila (luonnos, ehdotus jne.)Systemaattinen merkintätapaErilaisia luokittelu tai merkintätapoja voi olla erilaisia, esimerkiksi "A1" tai "1.2.3". Merkintätavat voivat perustua erilaisiin luokittelusääntöihin. Merkintätavan avulla voidaan jäsentää käsitteitä erilaisiin järjestyksiin tai joukkoihin.

LähdeKäsitteen määrittelyssä käytetyt lähteet, esimerkiksi jokin referenssisanasto

Hierarkkinen yläkäsiteLiittää käsitteen laajempaan käsitteeseen

Hierarkkinen alakäsiteLiittää käsitteen suppeampaan käsitteeseen

Lähes vastaava käsite toisessa sanastossaViittaus osittain vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa. Käytetään, kun käsitteiden käyttöala on eri.

Liittyvä käsite

Assosiaatiosuhde (viittaus) kahden tässä samassa sanastossa olevan käsitteen välillä. Esimerkiksi opiskelija liittyy koulunkäyntiin.Koostumussuhteinen yläkäsite

Käsite, johon kuvailtava käsite kuuluu (on osa)Koostumussuhteinen alakäsiteKoostumussuhteinen käsite, joka vastaa kokonaisuuden osaa

Liittyvä käsite toisessa sanastossaViittaus käsitteeseen, joka on toisessa sanastossa

Vastaava käsite toisessa sanastossa

Vastaava käsite toisessa sanastossa, joita voidaan käyttää tämän sijaanHakutermi

Termi, jolla käyttäjä ohjataan katsomaan tiettyyn käsitteeseen liittyviä tietoja.X
Luotu ja luojaKäsitteen luonnin ajanhetki ja käyttäjä, joka on luonut käsitteen työkaluun.

Muokattu ja muokkaajaKäsitteen viimeisen muokkauksen ajanhetki ja käyttäjä, joka on tehnyt muokkauksen.

URIKäsitteen pysyvät tunniste.  • No labels