Vuoden 2018 aikana Väestörekisterikeskus (VRK), Patentti ja Rekisterihallitus (PRH), Maanmittauslaitos (MML) ja Verohallitus (Vero) ovat vieneet läpi yhteistä selvitys ja kokeiluhanketta siitä miten erityisesti eri virastojen, mutta myös muidenkin toimijoiden testiaineistojen yhteentoimivuutta voitaisiin parantaa.

Uudet Digihankkeet palvelut hyödyntävät monien viranomaisten ja muiden toimijoiden digitaalisia palveluita (tietojärjestelmiä). Yhdessä ne muodostavat uusia sähköisen asioinnin muotoja. Tälläisten "tietojärjestelmäviidakoiden" läpikulkeminen testaushattu päässä on tämän ajan toimintaympäristössä haastavaa. Haastavuuden vaikutus näkyy hankkeiden viivästymisinä, kustannusten nousuna ja laadunvarmistuksen puutteina. 

Mitä tarvitaan?

  1. Yhteneväinen testiaineisto, joka kattaisi Suomen yhteiskunnan, sen jäsenet, infrastruktuurin ja toimijat, sekä olisi muodossa jossa sen käyttäminen olisi kaikille turvallista (eli ei olisi todellisen Suomen dataa, vaan sekoitettua tai anonymoitua)
  2. Perustietovarantoja tai siihen rinnastettettavia yhteiskunnan ydinpalveluita vastaavat yhteneväiset testiympäristöt olisi yhteensovitettu tavoilla, jotka varmistaisivat tuotantotoimintaa vastaavan saavutettavuuden ja toimintavarmuuden.
  3. Testiaineistojen tuottamisesta vastaavat toimijat (virastot tai muut tahot) ovat yhteensovittaneet testiaineistojen käsittelyn prosessit

Lisätietoa tämän selvitys ja kokeiluhankkeen tuotoksista löydät hankkeen wiki sivuilta.


  • No labels