Määritelmät

Kun luot uuden tietomallin, työkalussa pitää valita, onko se soveltamisprofiili vai tietokomponenttikirjasto. Tekniseltä kannalta näiden ominaisuudet ovat suurimmaksi osaksi samat, mutta koska niillä on erilaiset käyttötarkoitukset, erojakin löytyy. Yleisesti sanoen:

 • Tietokomponentit ovat uudelleenkäytettäviä resursseja, joita hyödynnetään tietomallien kuvaamisessa. Tietokomponentteja ovat luokat, attribuutit (eli ominaisuudet) ja assosiaatiot (eli luokkien väliset suhteet). Tietokomponentit muodostavat tietokomponenttikirjaston (data component library).
 • Soveltamisprofiilit (application profile) ovat johonkin tiettyyn kohdealueeseen/asiayhteyteen liittyviä tietomalleja, jotka hyödyntävät ja tarkentavat tietokomponentteja.


Esimerkkejä

Esimerkki 1. Tietoalueet ja niiden tietokomponenttikirjastot

 • Tietoalue kuvaa oman substanssialueensa keskeisistä tiedoista tietokomponenttikirjaston. Esimerkkinä tällaisesta on Rakennetun ympäristön tietoalueen tietokomponenttikirjasto: https://tietomallit.suomi.fi/model/rak/
 • Kun rakennetun ympäristön eri toimijat kuvaavat omia tietosisältöjään Tietomallit-työkaluun, ne hyödyntävät tietokomponenttikirjastoa: kuvauksen pohjaksi otetaan yleinen tietokomponentti, jota tarkennetaan oman käyttötarkoituksen mukaisesti. Tällaisesta on esimerkkinä lomakkeen tietojen kuvaaminen soveltamisprofiilina: https://tietomallit.suomi.fi/model/asemuu/ Näin esimerkiksi paperilomakkeiden korvaaminen verkkopalveluilla tai rajapintojen avulla tehdään yhdenmukaisesti. 

Esimerkki 2. (Organisaation) ydintietojen määritykset ja rajapinnat

 • Organisaatio on aiemmin kuvannut kaikki sen eri rajapinnoissa ja tietojenluovutuksissa tarjottavat tiedot omassa peruselementtien määrityksessään (ns. base schema).
 • Kun organisaatio tekee näistä peruselementeistä kuvauksen Tietomallit-työkaluun, se tekee niistä tietokomponenttikirjaston. 
 • Kun sama organisaatio sitten kuvaa eri tarkoituksiin tekemänsä rajapinnat Tietomallit-työkaluun, nämä rajapinnat ovat  soveltamisprofiileja. Niiden kuvauksissa hyödynnetään tietokomponenttikirjastoa: pohjaksi otetaan yleinen tietokomponentti, jolle määritellään tarkemmin yksittäisessä rajapinnassa käytettävät arvot (esimerkiksi attribuuttien sallitut arvot tai tietojen tarkemmat kardinaliteetit)

Tietokomponentin ja soveltamisprofiilin ominaisuuksista tarkemmin

TietokomponenttiSoveltamisprofiili
 • tietomääritys, joka kuvaa tietoa reaalimaailman ilmiöistä ja niiden ominaisuuksista yleisellä tasolla
 • tietokomponenttien "soveltamisohje" tietyssä asiayhteydessä
 • ei ole riippuvainen yksittäisistä toteutuksista (toteutusneutraali) ja siten on käytettävissä uudelleen muissa tietomalleissa
 • tietomääritys, joka määrittelee tietojärjestelmän, rajapinnan tms. tarvitsemat tai tarjoamat tietosisällöt ja rakenteet
 • siten, että nämä rakenteet ovat semanttisesti yhteentoimivia muiden tietojärjestelmien kanssa
 • on Yhteentoimivuusalustalla luokka, attribuutti tai assosiaatio, tai näiden yhdistelmä
 • koostuu luokista, attribuuteista ja assosiaatioista
 • uudelleenkäytettävä "aihio" tietosisältöjen kuvausta varten
 • määrittelyssä hyödynnetään olemassa olevia sanastoja, koodistoja sekä luonnollisestikin tietokomponentteja
 • voidaan järjestää esimerkiksi aiheen mukaan uudelleenkäytettävien tietokomponenttien joukoksi eli tietokomponenttikirjastoksi
 • jos tietomallissa on kardinaliteetteja tai siihen kytketään koodistoja, se on spesifi kuvaus ja siten tyypillisesti kyseessä on soveltamisprofiili

Tee tietokomponenttikirjasto, kun tietomallille ei ole spesifiä käyttötarkoitusta

 • Esimerkki: tietomallia on tarkoitus hyödyntää usean tietojärjestelmän toteutuksessa

Tee soveltamisprofiili, kun tietoja pitää soveltaa juuri tietyllä tavalla.

 • Esimerkki: rajapintatoteutuksessa on noudatettava tiettyjä kardinaliteetteja ja käytettävä tiettyjä koodistoja attribuuttien arvoina

Luokkien määrittely tietokomponenttikirjastossa tai soveltamisprofiilissa

Tietokomponenttikirjasto-tietomalli

Soveltamisprofiili-tietomalli

 • Voit määritellä tietokomponenttikirjastoon uuden luokan.
 • Voit määritellä soveltamisprofiiliin uuden luokan.
 • Voit määritellä luokan, joka on jonkin toisen luokan alaluokka (subclass).
  • Alaluokkia ei ole pakko olla ollenkaan tai niitä voi olla useita.
  • Alaluokalla on luokkaa enemmän attribuutteja, assosiaatioita tai molempia.
  • Se on siis alaltaan suppeampi kuin yläluokkansa. Esimerkiksi henkilö-luokka on toimija-luokan alaluokka.
 • Voit määritellä luokan, joka on jonkin toisen luokan alaluokka (kuten ohessa on kuvattu).
 • Voit määritellä luokan, joka on jonkin toisen luokan yläluokka (superclass).
  • Yläluokalla on tyypillisesti luokkaa vähemmän attribuutteja, assosiaatioita tai molempia.
  • Se on siis alaltaan laajempi kuin alaluokkansa. Esimerkiksi toimija -luokka on henkilö-luokan yläluokka.
 • Voit määritellä luokan, joka on jonkin toisen luokan yläluokka (kuten ohessa on kuvattu).
 • Tietokomponenttikirjastossa ei pidä olla tarkennettuja luokkia. 
 • Voit määritellä jonkin tietokomponenttikirjaston luokan pohjalta tarkennetun luokan (shape), joka on luokan "soveltamisohje" tietyssä asiayhteydessä.
 • Tarkennettua luokkaa ei voi enää tarkentaa edelleen.
 • Jos haluat tietokomponenttikirjastossa hyödyntää toisen tietokomponenttikirjaston luokkaa, voit tehdä siitä kopion (tai ylä- tai alaluokan), tai käyttää sitä suoraan sellaisenaan (ns. Käytä luokkaa -toiminto)
 • Jos soveltamisprofiilissa haluat hyödyntää tietokomponenttikirjaston luokkaa, tarkentamisen sijasta voit myös tehdä siitä kopion (tai ylä- tai alaluokan). Ensisijaisesti kuitenkin tulisi käyttää tarkennettuja luokkia.

 • Soveltamisprofiilin luokkia ei ole tarkoitus käyttää uudelleen toisessa tietomallissa.
 • Mikäli tällaiseen olisi tarvetta, tulee tarvittava luokka tms. lisätä jo olemassa olevaan tietokomponenttikirjastoon tai luoda uusi kirjasto, ja tarkentaa soveltamisprofiilin luokka sen pohjalta.
 • No labels