Kun lataat olemassa olevan sanaston työkalusta Excel-muodossa, tiedostossa on seuraavat välilehdet:

  • Terminology details
  • Collections
  • Concepts
  • Terms
  • Concept links

Seuraavassa kuvataan välilehdillä esiintyvät sarakkeet ja niiden merkitys. Viimeisessä sarakkeessa on kuvattu voiko kenttää päivittää työkaluun Sanaston päivitys -excelin avulla.

Tällä sivulla kuvataan Sanastojen export-formaatit.

Terminology details eli Sanaston perustiedot

Välilehden nimi: Terminology details

OtsakeKuvausMuokattava kenttä

IDENTIFIER

Sanaston tunniste, jota käytetään viitatessa Excelin sisällä toisella rivillä/välilehdellä olevaan tietoon.

PREFLABEL_FI

Sanaston nimi suomeksix

PREFLABEL_SV

Sanaston nimi ruotsiksix

PREFLABEL_EN

Sanaston nimi englanniksix
LANGUAGESanastossa käytetyt kieletx
INFORMATIONDOMAINSanaston aihealue julkisten palvelujen luokituksen mukaanx
VOCABULARYTYPE

Sanaston tyyppi.

Tällä hetkellä aina 1 eli "Terminological Dictionary"


DESCRIPTION_FISanaston kuvaus suomeksix
DESCRIPTION_SVSanaston kuvaus ruotsiksix
DESCRIPTION_ENSanaston kuvaus englanniksix
STATUS

Sanaston tila

Vaihtoehdot: INCOMPLETE, DRAFT, VALID, SUPERSEDED, RETIRED, INVALID

x

ORGANIZATION 
(uusi jaottelu)

Organisaatio, joka ensisijaisesti vastaa sanaston sisällöstä ja ylläpidostax
CONTRIBUTOR
(uusi jaottelu)

Muu(t) organisaatio(t), joka myös tuotta(v)a(t) ja ylläpitä(v)ä(t) sanaston sisältöä.

Älä muokkaa tätä itse, työkalu lisää tähän UUID-tunnuksen tai -tunnuksia.


CONTACTSanaston ylläpidon yhteystiedotx
CREATEDAineiston luontiajankohta
MODIFIEDAineiston muokkausajankohta
URISanastointegraation URI-linkki
OPERATIONVarattu myöhemmin tulossa olevaa Excel-importia varten. Ei käytössä tässä export-versiossa.
GRAPH_IDSanaston tunniste
UUID

Työkalun sisäinen yksilöintitunnus


NAMESPACETyökalun sisäinen yksilöintitunnus

Collections eli Käsitekokoelmat

Välilehden nimi: Collections

OtsakeKuvausMuokattava kenttä
IDENTIFIERKäsitekokoelman tunniste, jota käytetään viitatessa Excelin sisällä toisella rivillä/välilehdellä olevaan tietoon.

PREFLABEL_FI

Käsitekokoelman nimi suomeksix

PREFLABEL_SV

Käsitekokoelman nimi ruotsiksix

PREFLABEL_EN

Käsitekokoelman nimi englanniksix

DESCRIPTION_FI

Käsitekokoelman kuvaus suomeksix

DESCRIPTION_SV

Käsitekokoelman kuvaus ruotsiksix

DESCRIPTION_EN

Käsitekokoelman kuvaus englanniksix
MEMBERKäsitteet, jotka kuuluvat tähän Käsitekokoelmaan.
CREATEDAineiston luontiajankohta
MODIFIEDAineiston muokkausajankohta
URISanastointegraation URI-linkki
OPERATIONVarattu myöhemmin tulossa olevaa Excel-importia varten. Ei käytössä tässä export-versiossa.
UUID

Työkalun sisäinen yksilöintitunnus


Concepts eli Käsitteet

Välilehden nimi: Concepts

Sarakkeen nimi

Kuvaus

Muokattava kenttä

IDENTIFIER

Käsitteen tunniste, jota käytetään viitatessa Excelin sisällä toisella rivillä/välilehdellä olevaan tietoon.


PREFERRED_TERM_LABEL

Suositeltava termin nimi

x

DEFINITION_FI

Termin määritelmä suomeksi. Kuvaa käsitteen sisällön ja erottaa sen muista käsitteistä.
Määritelmä alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei määritelmän ensimmäinen sana ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Määritelmän loppuun ei merkitä pistettä.

x

DEFINITION_SV

Termin määritelmä ruotsiksi. Kuvaa käsitteen sisällön ja erottaa sen muista käsitteistä.
Määritelmä alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei määritelmän ensimmäinen sana ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Määritelmän loppuun ei merkitä pistettä.

x

DEFINITION_EN

Termin määritelmä englanniksi. Kuvaa käsitteen sisällön ja erottaa sen muista käsitteistä.
Määritelmä alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei määritelmän ensimmäinen sana ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Määritelmän loppuun ei merkitä pistettä.

x

NOTE_FI

Huomautus suomeksi. Käsitteen käyttöön liittyviä yleisiä huomioita.
Huomautus kirjoitetaan kokonaisina virkkeinä. Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja niiden loppuun merkitään piste.

x

NOTE_SV

Huomautus ruotsiksi. Käsitteen käyttöön liittyviä yleisiä huomioita.
Huomautus kirjoitetaan kokonaisina virkkeinä. Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja niiden loppuun merkitään piste.

x

NOTE_EN

Huomautus englanniksi. Käsitteen käyttöön liittyviä yleisiä huomioita.
Huomautus kirjoitetaan kokonaisina virkkeinä. Virkkeet alkavat isolla alkukirjaimella ja niiden loppuun merkitään piste.

x

EXAMPLE_FI

Termin käyttöesimerkki suomeksi. Esimerkki käsitteen käytöstä.

x

EXAMPLE_SV

Termin käyttöesimerkki ruotsiksi. Esimerkki käsitteen käytöstä.

x

EXAMPLE_EN

Termin käyttöesimerkki englanniksi. Esimerkki käsitteen käytöstä.

x

SUBJECTAREA

Käsitteen aihealuex

CONCEPTCLASS

Sanastokohtainen luokitus, jolla voidaan ryhmitellä käsitteitä

x

WORDCLASS

Sanaluokka. Merkitään tarvittaessa käsitteelle, jos se ei ole adjektiivi tai verbi

x

CHANGENOTE

Merkintä käsitteeseen tehdyistä yksittäisistä muutoksista

x

HISTORYNOTE

Käsitteen aiempi merkitys tai käyttö

x

STATUS

Käsitteen tila. Vaihtoehdot: INCOMPLETE, DRAFT, VALID, SUPERSEDED, RETIRED, INVALID

x

NOTATION

Merkintä, jolla käsitteet voidaan järjestää eri järjestykseen tai joukkoihin

x

SOURCE

Käsitteen määrittelyssä käytetyt lähteet

x

EXTERNALLINK

Toisessa sanastossa sijaitseva käsite, jota voidaan käyttää tämän käsitteen sijaan


CREATED

Aineiston luontiajankohta

MODIFIED

Aineiston muokkausajankohta

URI

Sanastointegraation URI-linkki

OPERATION

Varattu myöhemmin tulossa olevaa Excel-importia varten. Ei käytössä tässä export-versiossa.

PREFERREDTERM

Tunniste termille, joka on sopivin kuvaamaan kyseistä käsitettä.

SYNONYM_FI

Synonyymi suomeksi. Termi, jolla on (lähes) sama merkitys kuin tällä termillä.
Synonyymi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Synonyymin loppuun ei merkitä pistettä.


SYNONYM_SV

Synonyymi ruotsiksi. Termi, jolla on (lähes) sama merkitys kuin tällä termillä.
Synonyymi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Synonyymin loppuun ei merkitä pistettä.


SYNONYM_EN

Synonyymi englanniksi. Termi, jolla on (lähes) sama merkitys kuin tällä termillä.
Synonyymi alkaa pienellä alkukirjaimella, ellei se ole erisnimi tai muu aina isolla alkukirjaimella kirjoitettava sana. Synonyymin loppuun ei merkitä pistettä.


NONRECOMMENDEDSYNONYMEi suositeltu synonyymi. Termi, joka ei ole kielellisesti hyvä.
HIDDENTERMTermi, jolla halutaan ohjata käyttämään toista termiä
SEARCHTERMTermi, jolla käyttäjä ohjataan katsomaan tiettyyn käsitteeseen liittyviä tietoja
BROADERCONCEPTHierarkkinen yläkäsite. Laajempi käsite, johon tämä käsite kuuluu.
NARROWERCONCEPTHierarkkinen alakäsite. Käsite, joka on hierarkkisessa suhteessa tähän käsitteeseen ja jonka sisältöön kuuluu tämän käsitteen sisältö.
RELATEDCONCEPTKäsite, joka liittyy tähän käsitteeseen
ISPARTOFCONCEPTKoostumussuhteinen yläkäsite (partitiivinen koostumussuhde). Käsite, johon tämä käsite kuuluu (on osa).

HASPARTCONCEPT

Koostumussuhteinen käsite, joka vastaa kokonaisuuden osaa

UUID

Työkalun sisäinen yksilöintitunnus


Terms eli Termit

Välilehden nimi: Terms

OtsakeKuvausMuokattava kenttä
IDENTIFIERTermin tunniste, jota käytetään viitatessa Excelin sisällä toisella rivillä/välilehdellä olevaan tietoon.

PREFLABEL_FI

Termin kuvaus suomeksix

PREFLABEL_SV

Termin kuvaus ruotsiksix

PREFLABEL_EN

Termin kuvaus englanniksix
SOURCETermin määrittelyssä käytetyt lähteetx
SCOPEAla, jossa termi on käytössäx
TERMSTYLETyylilaji (esim. puhekieli)x
TERMFAMILYMaskuliini/feminiini/neutraalix
TERMCONJUGATIONYksikkö/monikkox
TERMEQUIVALENCY>,<,~x
TERMINFOLisätietoa termin käytöstäx
WORDCLASSMerkitään, jos termi on eri sanaluokassa kuin muunkieliset termitx
HOMOGRAPHNUMBERNumero, joka kuvaa homonyymin järjestyksenx
EDITORIALNOTEYlläpitäjälle tai kääntäjälle tarkoitettu huomiox
DRAFTCOMMENTLuonnosvaiheessa nähtäväksi tarkoitettu kommenttix
HISTORYNOTETermin aihempi merkitys tai käyttöx
CHANGENOTEMerkintä termiin tehdyistä yksittäisistä muutoksistax
STATUSTermin tila. Vaihtoehdot INCOMPLETE, DRAFT, VALID, SUPERSEDED, RETIRED, INVALIDx
URISanastointegraation URI-linkki
UUIDTyökalun sisäinen yksilöintitunnus
OPERATIONVarattu myöhemmin tulossa olevaa Excel-importia varten. Ei käytössä tässä export-versiossa.

Concept links eli Käsitelinkit

Välilehden nimi: Concept links

Otsake

Kuvaus

Muokattava kenttä

UUIDTyökalun sisäinen yksilöintitunnus
IDENTIFIERKäsitelinkin tunniste, jota käytetään viitatessa Excelin sisällä toisella rivillä/välilehdellä olevaan tietoon.
LINK_TYPELinkin tyyppi.
CONCEPT_IDLinkitettävän käsitteen id
TARGET_GRAPHLinkin kohteena olevan sanaston id
TARGET_IDLinkin kohteena olevan käsitteen id
PREFLABEL_<kielikoodi>Linkitetyn käsitteen nimi (=suositettavan termin nimi)
VOCABULARY_LABEL_<kielikoodi>Linkitetyn sanaston nimi
URILinkin uri-tunniste
OPERATIONVarattu myöhemmin tulossa olevaa Excel-importia varten. Ei käytössä tässä export-versiossa.
  • No labels