Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kun lataat olemassa olevan sanaston työkalusta Excel-muodossa, tiedostossa on seuraavat välilehdet:

...

Seuraavassa kuvataan välilehdillä esiintyvät sarakkeet ja niiden merkitys. Viimeisessä sarakkeessa on kuvattu voiko kenttää päivittää tyäkaluun työkaluun Sanaston päivitys -excelin avulla.

...