Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Klikkaamalla käsitteen nimeä listauksessa pääset tarkastelemaan käsitteen sisältöä. Päädyt käsitteen etusivulle, ks. 4. Käsitteen etusivu.

2. Jos sinulla on oikeus muokata sanastoa, voit lisätä siihen käsitteitä. Lisätäksesi käsitteen sanastoon valitse "Lisää uusi käsite".

...

3. Voit lisätä käsitteitä myös tuomalla niitä tiedostolla (ks. 5. Käsitteiden tuominen tiedostoilla).

...

Valittavia tiloja ovat Voimassa oleva, Luonnos, Korvattu ,Poistettu käytöstä.

Käsitteen hakurajaimien poistaminen

Käytössä olevat hakurajaimet esitetään soikioina käsitelistauksen yläpuolella.

...