Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Valittavia tiloja ovat Voimassa oleva, Luonnos, Korvattu ,Poistettu käytöstä.

Käsitteen hakurajaimien poistaminen

Käytössä olevat hakurajaimet esitetään soikioina käsitelistauksen yläpuolella.

...