Kun sinulla on tietomallintajan käyttöoikeudet, näet Tietomallin tiedot -välilehdellä tietomallia kuvaavien tietojen lisäksi Muokkaa-painikkeen. 
Napsauta Muokkaa-painiketta, niin pääset muuttamaan tietoja. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, napsauta Tallenna-painiketta (tai peru muutokset napsauttamalla Peruuta-linkkiä).

  • Tietomallin tietokortti -sivulla kuvataan kaikille käyttäjille näkyvien valikoiden toiminnot (Sisältö suomeksi-valikko, Lataa-valikko ja Valitse toiminto -valikko), joten niitä ei toisteta tässä.


Tietomallin tiedoissa olevat kentät on esitelty lyhyesti seuraavassa taulukossa. - Keskeisimpien kenttien sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti 4. Tietomallin luominen ja muokkaaminen-sivullaTässä yhteydessä kuvataan tarkemmin vain ne kentät ja tiedot, jotka näkyvät vain tällä Tietomallin tiedot -välilehdellä, eli joita ei anneta vielä tietomallia luotaessa.


Kenttä

Selite

Pakollinen

Soveltamisprofiilin nimi

Nimi, jolla tietomalli näkyy listoissa ja hakutuloksissa

X
KuvausSanallinen kuvaus tietomallista ja sen sisällöstä.
Tietosisällön kielet

Kielet, joilla tietomalli kuvataan.

X
Juurisolmu

Juurisolmu on jokin tietomallin luokista. (Juurisolmua ei siis voi määritellä silloin, kun tietomalli luodaan, koska tietomallissa ei vielä silloin ole luokkia.)

  • Tieto juurisolmusta tarvitaan teknisessä toteutuksessa, kun tietomallista tuotetaan esimerkiksi JSON-kuvaus. 
  • Juurisolmua käytetään määrittelemään hierarkkisen tietomallin lähtöpiste, kuten XML- tai JSON-sanoman ensimmäinen elementti (entiteetti).

Etuliite 

(ei voi muuttaa) Tunnus, jolla tietomalli yksilöidään Tietomallit-työkalussa.

X
Nimiavaruus(ei voi muuttaa) URI-osoite, jota käytetään tietomallin ja sen sisällön (luokat, attribuutit, assosiaatiot) yksilöimiseen
TilaTietomallin valmiusaste. Vaihtoehtoja ovat: Keskeneräinen, Luonnos, Voimassa oleva, Korvattu, Poistettu käytöstä ja Virheellinen. Tarkempia tietoja luvussa 12. Tietomallin tilat.
Sisällön tyyppi

Tyyppi ilmaisee, millaista tietosisältöä tietomalli kuvaa. 


Lisätiedot

(ei voi muuttaa) Luotu: ajankohta, jolloin tietomalli on tehty.

(ei voi muuttaa) Muokattu: ajankohta, jolloin tietomalli on viimeksi muokattu.


Yhteydenotto

Tietomallin tuottaneen organisaation yhteystieto, jonne käyttäjät voivat lähettää tietosisältöön tms. liittyvää palautetta ja kysymyksiä.


Viittaukset muista komponenteista(ei voi muuttaa) Tietomallit-työkalun tuottama lista siitä, missä muissa (muiden tietomallien) luokissa, attribuuteissa ja assosiaatioissa on viitattu tämän tietomallin elementteihin (eli luokkiin, attribuutteihin tai assosiaatioihin). Listassa näkyy myös linkki tuohon viitanneeseen elementtiin.
Tietoalueet

Tieto siitä, mihin tietoalueeseen tietomalli liittyy. Tietomalli voi kuulua useaan tietoalueeseen.

X
SisällöntuottajatTieto siitä, mikä taho (organisaatio) on tuottanut tietomallin ja vastaa sen sisällöistä.X
Käytetyt sanastot

Tieto, mitä sanastoja tietomallissa hyödynnetään.


Koodisto

Tieto, mitä koodistoja tietomallissa hyödynnetään.


Käytetyt nimiavaruudetTieto, mitä nimiavaruuksia tietomallissa hyödynnetään eli käytännössä tietomalleja, joiden valmiita kuvauksia aiotaan hyödyntää tämän tietomallin määrittelyiden tekemisessä.
Linkit

Linkkejä lisätietoihin, esimerkiksi hankkeen blogisivulle tai tietojärjestelmään. 


 Voit poistaa tietomallin napsauttamalla roskakori-ikonia. 


Ole siis tarkkana, kun poistat tietomallista tietoja! Rivin perässä olevaa roskasäiliötä napsauttamalla poistuu vain tuo yksittäinen rivi, mutta yläreunassa olevaa roskasäiliötä napsautettaessa katoaa koko soveltamisprofiili...