Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Asukaslähtöistä ohjeistusta asumisoikeusasumiseen / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja kumppanit.
  2. Digipalvelun käyttöaste nousuun / Aluehallintovirasto (AVI) ja kumppanit
  3. Eksyksissä ekstranetissä / Ruokavirasto ja kumppanit
  4. Suomi.fi-asiointivaltuudet hallintaan / Porvoon kaupunki ja kumppanit:
  5. Asiakastiedolla vaikuttavuutta / Lahden kaupunki ja kumppanit

...